Annonse

Helsehus og svarteper

Helsehus, en styrking eller en gjøk-unge i helsetjenesten?

Helsehus er en strategi i å fase ut funksjoner i spesialisthelsetjenesten for så å legge ned lokalsykehusene.

Lars Vorland var i Troms fylkesting 16. juni. Der nyttet jeg anledningen til å stille ham spørsmål om det arbeides med å fase ut f.eks. rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Han svarte bekreftende på det, at Helse Nord vurderte om denne tjenesten kunne overlates til de kommuner som var sterke nok til det. Der kommunene kan ta over, så skal tjenestene ut. Det er flere funksjoner som blir diskutert om de skal ut av sykehuset. Noen av dem bør kommunene kunne overta. Han skjønte nok litt av bakgrunnen for spørsmålet mitt, for han la til at det ikke var aktuelt å fase ut lokalsykehusene, f.eks. vil sykehuset i Harstad bestå.

Garantien om at Harstad sykehus skal bestå, er neppe verdt noe så lenge vi veit at helseminister Bent Høie ønsker å legge ned flere lokalsykehus. Og nå øyner en strategien. Det er å få såkalte «sterke og robuste» kommuner til å overta funksjoner fra lokalsykehusene og slik bygge ned behandlingen i spesialisthelsetjenesten med de volumstore folkesykdommene. Regjeringa har også ute en høring om enda flere oppgaver som tannhelsetjeneste kan overføres til såkalte «robuste» kommuner.

I Troms skal nå både Harstad og Tromsø kommune bygge helsehus, og det klint inn i UNN-sykehusene. Det kan tenkes at de to kommunene spekulerer i å ta i mot halvferdige pasienter, og blir de dårlige, så er det bare å svinge dem inn på sykehuset igjen. Erfaringene fra Øya og Søbstad helsehus i Trondheim er at helsehusene er mer underbemannet enn sykehjemmene. Helsehus er da ikke en styrking av helsetjenestene, heller tvert om en svekking.

Ut fra Vorland sitt svar må en anta at kommunene med helsehus må vise til styrking av både utstyr og faglig bemanning. Da vil helsehuset kunne få oppgaver som rehabilitering m.m. Men det koster, og må ha et økonomisk lokkemiddel som er større enn fremtidige døgnmult for egen kommune.  For dersom sykehusene faser ut denne tjenesten, må kommunene uten helsehus, kjøpe disse tjenestene. I større befolkningsområder vil dette gi grunnlag for private rehabiliteringssenter. I Troms vil kommunene som ikke har eget helsehus, måtte kjøpe det av Harstad kommune eller Tromsø kommune. Denne politikken kan også være med på å presse frem kommunesammenslåing.

Helsehus har størst helsemessig funksjon for befolkninga om de ble lagt lengst unna lokalsykehuset. Da ville helsehus kunne kompensere for avstander og styrke samhandlingsreformens målsetting om å gi tilbud nærmest mulig pasientens hjemsted. Men nå legges de kloss opp i lokalsykehusene og inviterer dermed spesialisthelsetjenesten til å skrive ut pasienten for tidlig. Befolkninga får da ikke et nytt eller bedre tilbud, tvert om vi risikerer ei primitivisering av behandlingstilbudet. Helsehusene inviterer sykehusene til bare å behandle pasientene halvferdig. Pasientene til helsehuset blir et halvfabrikat som vertskommunen kan gjøre penger på å videreforedle. Denne tenkinga kommer til å gjøre pasienten til et offer i et svarteperspill.

I tråd med det nye begrepet helsehus, er også navnet sykehjem på tur ut. Nå skal det hete helse- og velferdssenter. Navneendringer og uklare begrep er en måte å holde den offentlige debatten unna store endringer. Helsehus har blitt fremstilt som bare et kommunalt tiltak mot døgnmult og for å ta igjen forsømmelsene i sykehjemmene. Helsehus er en strategi i å fase ut funksjoner i spesialisthelsetjenesten for så å legge ned lokalsykehusene.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse