Annonse
Helseminister Bent Høie sier at dersom ikke Helse Nords styreleder Marianne Telle og adm. dir. Lars Vorland hadde fjerna UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, så hadde han gjort det. «Trusler er helt uakseptabelt», sier Høie - men er dette en troverdig begrunnelse for utrenskinga på UNN etter PCI-striden? undrer Jens Ingvald Olsen. Foto: Regjeringen, Nordlys og TV2

Helseminister Høies soldater

Faglig og helsepolitisk motstand og opposisjon er tydeligvis utålelig med helseforetaksmodellen regjeringa praktiserer. Lydighet i alle ledd er mantraet fra helseminister Høie.

Med full støtte fra helseminister Bent Høie (H) har styret og direktøren i Helse Nord HF gjennomført et angrep på helsetjenesten i nord vi knapt har sett maken til. Det kulminerte med styreleder i Helse Nord KF, Marianne Telles innkalling til styremøte i UNN uten å informere styrelederen i UNN, Jorhill Andreassen. Der presenterte Telle sin versjon av telefonsamtalen med UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, uten at hverken Ingebrigtsens versjon av samtalen eller avtalen mellom Telle, Ingebrigtsen og Andreassen ble presentert.

Større mistillit til styreleder og direktør for UNN er knapt mulig å vise. Sjølsagt måtte begge trekke seg fra sine posisjoner med øyeblikkelig virkning. Kort tid før hadde helseminister Høie fjerna UiT Norges arktiske universitets styrerepresentant, Arnfinn Sundsfjord fra Helse Nord HF. Han var den eneste i styret i Helse Nord HF som stemte imot å svekke PCI ved universitetsklinikken UNN, og etablere PCI ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Helseminister Bent Høie sier i intervju med iTromsø at dersom ikke Telle og Vorland hadde fjerna Tor Ingebrigtsen, så hadde han gjort det. «Trusler er helt uakseptabelt», sier Høie til avisa 12. februar. Men er «truslene» en troverdig begrunnelse for å fjerne Sundsfjord, Ingebrigtsen og Andreassen? Det er uten tvil brukt grov kjeft over telefonen i desember, det har også Tor Ingebrigtsen bekrefta. Telle fortalte om før PCI-vedtaket i styret i Helse Nord HF 14. desember at hun hadde mottatt trusler i forbindelse med styrebehandlinga av PCI-saka i desember.

Etter at det var møte mellom Telle, Ingebrigtsen og Andreassen der Ingebrigtsen beklaget ordbruken, og at det ikke var ment som fysiske trusler retta mot Telle personlig, har alle tre bekrefta at saka ble lagt død. Men Telle, Vorland og Høie hadde tydeligvis andre hensikter. Marianne Telle og Lars Vorland ble intervjuet i ulike media under et døgn etter at Avisa Nordland og Dagens Medisin tirsdag kveld 6. februar publiserte avsløringa om at truslene var kommet fra UNN-direktør Tor Ingebrigtsen. Begge benekta at de var kilder for AN og DM. Vorland sa også at han var sikker på at hans overordnede i Oslo som var informert om telefonsamtalen ikke var kilder.

Men det var svært påfallende å høre og lese intervjuene med Telle og Vorland, selv om de er proffe ledere. I en sak der man skulle forvente et visst stressnivå, der de skulle snakke om noe som var publisert mot deres ønske, svarte begge ualminnelig entydig, klart og konsist. Det var etter min vurdering svært godt innstuderte og forberedte intervju. Det fremstår som at det tydeligvis ikke var tilstrekkelig at Tor Ingebrigtsen mandag 5. februar informerte offentligheten om at han etter 11 år som UNN-direktør hadde bestemt seg for å slutte etter ordinær oppsigelsestid. At oppsigelsen også kom etter påtrykk fra Helse Nord KFs direktør Lars Vorland har Vorland uttalt i etterkant, men om ordinær oppsigelsestid var i tråd med Vorlands anbefaling er ukjent for meg.

Etter at Tor Ingebrigtsen har vært en lojal direktør for Helse Nord KF, og til fulle gjennomført omdanninga av spesialisthelsetjenestens økonomistyring og gjennomført kravene til egenfinansiering av utbyggingene. Dette har skjedd på bekostning av sengeposter og ferdigbehandling av pasientene. Driftsbudsjettene har blitt mer og mer pressa, og de ansatte «løper livet av seg». En effekt av dette har vært at kommunene har fått sterk økning i sine kostnader for å ferdigbehandle pasientene som kommer fra sykehusene under Helse Nord HF. Dette har tydeligvis likevel ikke vært nok.  Faglig og helsepolitisk motstand og opposisjon er tydeligvis utålelig med helseforetaksmodellen regjeringa praktiserer. Lydighet i alle ledd er mantraet fra helseminister Høie. Dette er imidlertid svært farlig for utviklinga av et fullverdig og forsvarlig helsetilbud  til befolkninga i Nord-Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse