Annonse
FOLKSOMT: Svært mange tilhørere hadde tatt plass i salen på The Edge, da styret i Helse Nord behandlet PCI-saken, og utsatte den, nok en gang. Foto: Sissel Wessel-Hansen

Helt nødvendig utsettelse

Styret i Helse Nord har vedtatt å utsette PCI-saken til styremøtet i desember. Det er en klok avgjørelse, slik situasjonen har blitt. Spørsmålet er imidlertid om to måneder er lenge nok til å innhente de opplysningene og analysene som styret etterspør.

Spørsmålet er om to måneder er lenge nok til å innhente de opplysningene og analysene som styret etterspør.

Styret i Helse Nord har vedtatt å utsette PCI-saken til styremøtet i desember. Etter en relativt kort runde i styret, ble det klart at man ønsker ny informasjon og nye undersøkelser, før styret fatter sin endelige beslutning. Det er en klok avgjørelse, slik situasjonen har blitt. Spørsmålet er imidlertid om to måneder er lenge nok til å innhente de opplysningene og analysene som styret etterspør.

I vedtaket blir administrasjonen i Helse Nord bedt om å komme tilbake med en bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til befolkningen i Finnmark og på Helgeland dersom et PCI-senter i Bodø henholdsvis blir – eller ikke blir – etablert. Videre skal det kardiologiske fagrådet i Helse Nord vekkes til live igjen, det har visstnok vært noe sovende den siste tiden. Et annet svært viktig punkt i vedtaket er at et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset også skal informeres om, og søkes forankret hos de politiske myndighetene i Nordland, Troms og Finnmark.

Førstnevnte punkt bør være en godt overkommelig affære, de to neste blir nok vesentlig mer krevende. For det er neppe noen tvil om at når et kardiologisk fagråd ikke er oppe og går, så har det sammenheng med denne saken. Og det kan bli temmelig anstrengende å få de folkevalgte i de tre fylkene samlet igjen, etter alt som er blitt sagt og skrevet om PCI-saken. Ordkrigen og påstandene har vært til dels voldsomme. Argumentasjonen har vært mye basert på forutsetninger og antakelser.

Denne saken har fungert helt usedvanlig splittende i landsdelen. Den har etterlatt seg et klima som er fylt av konflikt og mistro. Å presse gjennom en avgjørelse nå, ville skapt en tilstand av splittelse og harme som det ville tatt lang tid å reparere.

De to månedene til styremøtet i desember er, som nevnt, et veldig kort tidsperspektiv. Dersom det viser seg at den supplerende informasjonen og de pålegg styret har bedt om fra  administrasjonen vil ta lenger tid å framskaffe, må det være duket for ny utsettelse. I denne saken må alt på bordet. Den er for viktig til å overlates til politisk dragkamp og lobbyister fra begge hold.

Man kan ikke få for mye kunnskap, og det avgjørende nå er å bruke tiden godt til å innhente nettopp dette. Saken har til nå vært overskygget av splid og konflikt, mens det viktigste spørsmålet av alle fremdeles er: hva er det beste for hjertepasienter og andre pasientgrupper i hele Nord-Norge?

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse