Annonse
NY SKANDALE: Ved UNN er det nå en reell frykt for at landsdelens største og mest kompetente sykehus kan bli uten ambulansehelikopter. Operatøren har ikke flere reservemaskiner å sette inn. Foto: Norsk Luftambulanse AS

Helt på grensen til havari, Helse Nord

Det vi ser nå er ikke en «mer robust og moderne luftambulansetjeneste». Tvert imot, det er på grensen til havari!

Hvordan er det mulig for et helseforetak å gi en luftambulansekontrakt til et selskap som, slik det nå fortoner seg, ikke har tilstrekkelig stor nok flåte og reserveløsninger?

Atter en gang er det krise i luftambulansetjenesten. Nå er det ambulansehelikoptrene det gjelder. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er det en reell frykt for at landsdelens største og mest kompetente medisinske tjeneste kan bli stående uten ambulansehelikopter.

Årsaken er at hovedhelikopteret i Tromsø har vært ute av drift siden før påske, og at feil, såkalt snag, på reservehelikopteret kan føre til at også dette blir stående på bakken i kortere eller lengre tid. Da har operatøren, Norsk Luftambulanse, ingen reserver å sette inn. Det framkommer av et brev som selskapet har sendt til flere av landets sykehus. Her ber man sykehusene å vurdere nøye hvilke oppdrag som skal løses med helikopter.

Situasjonen bekymrer luftambulanseavdelingen på UNN. Overlegene har sendt et varsel til sykehusdirektør Anita Schumaker. Hun betegner situasjonen som alvorlig, og forventer at Helse Nord, som eier både UNN og helseforetaket Luftambulansetjenesten (LAT), griper inn. 

1. juni i fjor overtok selskapet Norsk Luftambulanse AS driften av alle landets ambulansehelikopterbaser. Til da hadde basen i Tromsø vært drevet av Lufttransport AS, samme selskap som også tapte kontrakten om luftambulanseflyene, en beslutning det ble så mye bråk om at saken endte på Stortingets og regjeringens bord.

 I det nye helikopteranbudet ble det gitt adgang til at reservehelikoptrene kunne være mindre enn tidligere, og slik er det blitt i Tromsø. Resultatet er at reservehelikopteret har ikke plass til mer enn én båre, og at det er mindre plass til medisinsk utstyr. Reservehelikopteret flyr langsommere og bruker dermed lengre tid på oppdrag der nettopp tid kan være en meget kritisk faktor. Ved kuvøsetransport er det ikke plass til mor ombord.

I følge kontrakten skal reservehelikopteret kunne brukes i inntil 42 dager i året. Etter knapt ett år har dette vært i drift i 132 dager. Og situasjonen vil vedvare til over sommeren. Kontrakten slår fast at operatøren enten skal reparere eller sette inn nytt helikopter innen 12 timer. Det vil de ikke klare nå, ifølge selskapet selv.

 - Dette er definitivt ikke i henhold til kontrakten. Norsk Luftambulanse AS er nødt til å fremme en konkret plan for oss, sier Øyvind Juell, direktør i helseforetaket Luftambulansetjenesten (LAT).

Det er imidlertid grunn til å spørre om hvordan LAT i sin tid kvalitetssikret anbud og tilbud før kontrakt ble inngått. Man visste vel, for eksempel, hvor mange timer disse helikoptrene var i lufta per år? Og hva som dermed krevdes av vedlikehold, der maskinene naturlig nok må stå på bakken? Ble det estimert færre flytimer, færre oppdrag, færre ulykker og mindre sykdom?

Det har vært mange skandaler rundt luftambulansetjenesten og kontraktinngåelser de siste årene, hvor mange må det til før det får konsekvenser, Helse Nord?

Da helikopteranbudet var avgjort til Norsk Luftambulanses fordel i 2016, uttalte selskapets daværende konstituerte direktør Lars Kobberstad: – Pasientene vil med dette få en enda mer robust og moderne luftambulansetjeneste, med økt kapasitet og tilgjengelighet. Det vil blant annet innføres nye helikoptre, flere reservehelikoptre, og det opprettes bakvakt for personellet. Med dette blir luftambulansetjenesten blant verdens beste, sa Kobberstad til selskapets eget nettsted. Kobberstad er et godt kjent navn innen norsk luftfart, han var tidligere direktør i Widerøe, og er i dag toppsjef i Luftfartstilsynet i Bodø.

To år etter kan vi alle se langt etter denne visjonen. For dette er ikke en «enda mer robust og moderne luftambulansetjeneste». Tvert imot, det er på grensen til havari!

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse