Annonse
Å sette de styrende politikerne til selv å evaluere egne resultater, er metoder vi kjenner fra regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med!

Helt uten troverdighet

Det er meningsløst å bruke tid og ressurser på dette, all den stund utgangspunktet er så galt som det kan få blitt.

Da er sannsynligheten for å vinne førstepremie i Lotto langt større enn at konklusjonen fra gruppa skal bli noe annet enn at formannskapsmodellen fungerer langt bedre enn byrådsmodellen.

Tromsø kommune skal evaluere den politiske styringsformen etter at man byttet fra parlamentarisme til formannskapsmodell i 2016.

Det kunne vært en interessant og opplysende øvelse for velgerne, men slik blir det dessverre ikke. For her skal politikerne selv foreta evalueringen. Da er svaret gitt på forhånd, og denne skinnprosessen bør derfor skrinlegges så fort som mulig.

Det er meningsløst å bruke tid og ressurser på dette, all den stund utgangspunktet er så galt som det kan få blitt. Her skal altså politikerne selv utgjøre en evalueringsgruppe som skal bestå av fem politikere fra formannskapet, hvor tre kommer fra posisjonen og to fra opposisjonen. Da er sannsynligheten for å vinne førstepremie i Lotto langt større enn at konklusjonen fra gruppa skal bli noe annet enn at formannskapsmodellen fungerer langt bedre enn byrådsmodellen.

Byrådsmodellen har sine svakheter, og de kom godt til syne da den var politisk styringsform i Tromsø. Men den har også sine sterke sider, blant annet ved direkte ansvarliggjøring av politikere i posisjon. En interessant teori i den økonomiske situasjonen som Tromsø kommune befinner seg i, er jo at et byråd for helse og sosialsektoren trolig ville blitt tvunget til å gå av etter de enorme overskridelsene innen pleie og omsorg, for eksempel.

Det var bare SV og Rødt som ønsket formannskapsmodellen tilbake foran valget i 2015. Arbeiderpartiet ville fortsette med byrådsmodellen. I forhandlingene med samarbeidspartnerne måtte partiet gi seg på dette punktet. RV og SV hadde formannskapsmodellen som et sterkt løfte til sine velgere.

På bakgrunn av dette blir det helt usannsynlig at den planlagte egen-evalueringen skulle ende med skarp kritikk mot formannskapsmodellen. Dersom Arbeiderpartiet vil ta opp idéen med byrådsmodell igjen, bør partiet gjøre det, men da med en ekstern evaluering som grunnlag.

Det ville vært både ryddig og troverdig. Men det vil ikke lederen av denne evalueringsgruppa, Jarle Heitmann (Ap), umiddelbart slutte seg til. Han mener at gruppa selv, hvor altså posisjonen er i flertall, skal bestemme om den egenhendig skal foreta evalueringen av formannskapsmodellen! Mener virkelig politikerne at folket, altså velgerne, skal feste tiltro til denne prosessen?

Skal en undersøkelse og debatt om politisk styringsform i Tromsø ha legitimitet, forventer vi i det minste at evalueringen er foretatt av eksterne aktører. Å sette de styrende politikerne til selv å evaluere egne resultater, er metoder vi kjenner fra regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med!

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse