Annonse

Skolekretsene i Tromsø

Sterke foreldregrupper har rett til å bli hørt, men kan ikke få avgjøre skolestrukturen i Tromsø.

I februar 2017 var det offisiell åpning av nye Sommerlyst skole. Et og et halvt år seinere er skolen allerede for liten, og barna på Sør-Tromsøya må dermed betale for elendig kommunal planlegging og dårlig politisk håndverk.

I kommunestyret onsdag blir det klart om 200 skolebarn de neste tre årene blir sendt ut på en farlig skolevei, langt fra nærskolen sin (Sommerlyst) - og der to hele skoler står i fare for å systematisk splitte vennskapsbånd og tilknytning.

Det vi ser er også delvis et resultat av påvirkning fra sterke foreldregrupper, påvirkning som det ikke alltid er lett å lese ut av kommunale postlister.

Administrasjonens første forslag til å løse floken, var å sende hele skoleklasser samlet ut av kretsen. I høringsrunden kom det fram at enkelte foreldre (og Sommerlyst FAU), mente splitting av klasser var et bedre alternativ.

Administrasjonen har altså valgt å høre på fåtallet - uten å gjøre noen konsekvensutredning. Spørsmålet er dermed om særinteresser har mer påvirkning enn mange tror.

Hvordan en skole som Fagereng, med plass til 450 elever får lov til å bare ha litt i overkant av 300 elever, når det i sum er store kapasitetsproblemer på Sør-Tromsøya, kan man jo bare spekulere i. Et forslag om å la Fagereng bli en 1-10. skole for å utnytte denne plassen, kan være en fornuftig løsning i en tidsavgrenset periode. Man utnytter ledig kapasitet, og slipper å bryte opp skolekretser, som vil skape uro i mange år fremover. 

Det beste politikerne  kan gjøre nå, er trolig å gjeninnføre brakkerigg på Bymyra som en midlertidig løsning til man klarer å ta fatt i det virkelige problemet: Som er å etablere en skolestruktur på Sør-Tromsøya som gjør at alle elever får gå på nærskolen sin.

Det er all grunn til å minne om at den situasjonen vi står overfor, også skyldes mangelfull planlegging fra administrasjon og politikere. Det har blitt bygd en mengde nye boliger på det mest tilfeldige vis, uten tanke på at det også stiller krav til oppdatert infrastruktur, som for eksempel skoler.

Det er på tide å endre kurs. I mellomtiden vil vi advare mot at særinteresser får peke ut retningen for skolestrukturen i Tromsø. Det viktigste bør være at hensynet til barna kommer først. Hvis ikke, risikerer man at elever ikke får noen venner med seg fra overgang til barneskole til ungdomsskolen, noe som er svært uheldig, ikke minst for de mest sårbare.

 

NORDLYS RETTER:

I denne lederartikkelen skrev vi opprinnelig at Fagereng skole i dag består av cirka 200 elever. Tallet som lå til grunn var Tromsø kommunes eget høringsnotat om endringer av skolekretser. Det riktige er at skolen i dag har 317 elver, opplyser rektor ved Fagereng, Janne Kristine Johansen. Opplysningen er korrigert i ettertid.

Nordlys beklager feilen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse