Annonse
Venstre trenger stemmer i Alta for å unngå sperregrensa og FrP vil gjerne vinne kommunevalget. Potensielt så enkelt er saken om hvorfor Finnmarkssykehuset skal legges under UNN, og Alta utradere sykehustilbudet i Finnmark, skriver KrF-politiker Truls Olufsen-Mehus i Hammerfest. Bildet viser Hammerfest sykehus. Foto: iFinnmark / privat

Hestehandel om helseforetak i Finnmark?

En hestehandel, trolig designet av Venstre og Frp, er gjennomført som man ikke trodde skulle være mulig i foretaksmodellen. En modell som var designet for nettopp å unngå slikt. Da står vel kanskje resten av foretakene i Norge for tur også… Dette må stoppes da det ikke finnes noe rasjonelt grunnlag for tiltaket i regjeringserklæringen. I beste fall er avtalen gjort i uvitenhet. I verste fall er erklæringen basert på lokal løgn.

Alt dette er satt i gang tilsynelatende for at ikke Venstre skal havne under sperregrensen ved neste stortingsvalg, og Frp skal få en enkel seier i årets kommunevalg med fornøyde stemmer fra Alta.

Hva skjedde nå?” er felles spørsmål for sykehusansatte og administrasjon i både Finnmark og i Troms. UNN har ikke kapasitet eller fokus på å være lokalsykehus for Finnmark, mens Hammerfests sykehusadministrasjon over 30 år har spesialisert seg på distriktshelsetjenester og ambulanselogistikk i Norges største fylke. Med 15% av landets masse og 1,5% av landets befolkning.

Folk flest bor ikke i FInnmark. Men de som bor der bør få det beste helsetilbudet som er mulig å oppdrive med økonomien som er tildelt. Uansett hvilken del av fylket de bor. Derfor har Finnmarkssykehuset spesialisert seg på distriktshelsetjenester. Så der kjører de på med den dyrest tenkelige måten å drive helsetjenester på, ved å spre de langt ut over. Slik at det blir vanskeligere å rekruttere, mer sårbart for fravær og eksepsjonelt kostbart med infrastruktur og nye bygg. I stedet for å samle alt på en plass. I bunn og grunn en idiotisk måte å drive butikk på.

For butikk er det, pasientenes ulike behandling gir mynt av ulik størrelse i kassa. Kassa driver rundt en foretaksmodell, hvis hensikt var å løsrive sykehusene fra politiske hestehandler. Men er det ikke det som akkurat har skjedd nå? Venstre trenger stemmer i Alta for å unngå sperregrensa og FrP vil gjerne vinne kommunevalget. Potensielt så enkelt er saken om hvorfor Finnmarkssykehuset skal legges under UNN, og Alta utradere sykehustilbudet i Finnmark.

Hvordan får man så til dette?

Jo, denne distriktsmodellen i Finnmark taper man altså mye penger på hver pasient fordi man trenger ekstra transport, ekstra personell, ekstra overnattinger og påfører ekstra belastning på pasienter. Som må bytte både ambulanser, båt og fly på vei til mål. Litt av en hinderløype en skal i gjennom om en blir syk, gitt. “Tenk om noen ser dem under bilbyttet. For en uverdig måte å transporteres på.”  kan man lese ukentlig i Altaposten.

Man kan diskutere hvor mye man tenker på uverdigheten av å bli sett av andre i en akuttsituasjon mens man blir båret fra sykebilen til ambulansefly. Eller fra en ambulanse over i en annen. Men problemet blir tema i et åpent brev fra Alta FrPs stortingspolitiker, Bengt Rune Strifeldt til helseministeren. Det er ikke første gang slike henvendelser fører til økte kostnader og hindrer arbeidet til ambulansesjåfører. Dette er bare et ledd i de grunnløse klagene på de umenneskelige forholdene som det er spesielt i Alta-regionen i Finnmark. Med tanke på helsetilbudet i regionen altså.

Så hvordan får man til å legge ned Helse Finnmark?

Det som tippet vekten i denne regjeringsplatformen var fedme. Eller rettere sagt: nasjonale seleksjonskriterier for fødekvinner. La meg forklare: I Altaposten leser man videre “Villet politikk fra administrasjonen å tvinge Alta-kvinner til å føde i Hammerfest. “ Det strider mot Jæløyaerklæringen å hindre flere kvinner i å føde i Alta. Det er faktisk det største nederlaget til Trine Skei Grande (V) at ikke Alta fikk egen fødeavdeling og sykehus. Og det er et poeng som nok KrF syntes hørtes lurt ut, å ta vare på de svakeste på denne måten basert på den argumentasjonen. Men da burde jo alle distriktskommuner ha eget sykehus og fødeavdeling for å slippe å reise milevis. Ikke bare Alta.

Alta har fødestue. Det er ikke det samme som fødeavdeling. Derfor er det ikke villet politikk som hindrer Altakvinner fra å føde på fødestua si. Det er Nasjonale seleksjonskriterier som sier at fødekvinner med for høy BMI (eller andre tilstander) havner i en risikogruppe som gjør at de må føde på en fødeavdeling. Alta-kvinner føder nesten 3 av 4 barn i Hammerfest og Tromsø på grunn av at de ikke er innenfor seleksjonskriteriene. De må på fødeavdelingen på sykehuset. Fødeavdeling betyr at det er 24/7 akuttberedskap, anestesi, kirurger, barneavdeling, gynekologer, blodbank, laboratorie og mye mer. Nesten et helt sykehus. Det er verdt å vite at fødeavdelinger står for ca 50% av alle akutthendelser på sykehus. (I allefall i Hammerfest). Da vet vi det, at å bygge en fødeavdeling er i prinsippet å bygge et sykehus. I hvertfall i Finnmark. Det er litt annerledes i nabokommunene rundt Oslo pga korte avstander.

Hva betyr så dette for saken?

Det betyr at den eneste løsningen for å oppfylle Jæløyaerklæringen og Skei Grandes løfter i Alta for Venstre, er ved å lage en ny erklæring, publisert 18. januar i år. Kulepunkt 13 vil bety at regjeringen vil ta innhold ut av Hammerfest sykehus, og legge en fødeavdeling til Alta. Denne prosessen blir enklere og raskere om man også legger administrasjonen som “motarbeider” Alta-miljøet, til Tromsø under UNN. De har jo i over 20 år hatt ønske om at Alta skal være underlagt UNN.

Problemene foran oss nå er mange. Man kan ikke ha tre fødeavdelinger i Finnmark med den nødvendige akuttberedskapen som trengs. Det er ikke økonomi til slik beredskap. Så løsningen blir en byttehandel, som pasientene i Finnmark blir den store taperen på. En handel som ikke UNN har hverken kapasitet eller kompetanse til å håndere. De har fokus på å være region- og universitettssykehus. Ikke lokalsykehus for FInnmark.

Etterlevers erklæringen og oppgavebeskrivelsen blir slik vi frykter, så blir det forhastede tiltak som får katastrofale følger. Sykehusstatusen til Finnmarkssykehuset vil på sikt bli endret til klinikk, og distriktshelsekompetansen bli borte. Det får flere konsekvenser. Statoil / Equinors etablering og framtidige etableringer har krav om moderne og bred helsekompetanse på nærliggende akuttsykehus. Dette betyr at 300 milliarder i investeringer som står på planen de neste 10 årene for videre utbygging av industri og petroleum i Hammerfest-området står i fare. Som betyr nye etableringer og skattepengene fra olje og gass i Barentshavet står på spill.

Alt dette er satt i gang tilsynelatende for at ikke Venstre skal havne under sperregrensen ved neste stortingsvalg, og Frp skal få en enkel seier i årets kommunevalg med fornøyde stemmer fra Alta. Men hva vet vi egentlig, ingen har fått noen forklaring på dette.

En hestehandel er gjennomført som man ikke trodde skulle være mulig i foretaksmodellen, som var designet for nettopp å unngå slikt. Da står vel kanskje resten av foretakene i Norge fare også… Jeg mener at dette må stoppes, da det ikke finnes noe grunnlag for tiltaket i regjeringserklæringen. I beste fall er avtalen gjort i uvitenhet. I verste fall er erklæringen basert på lokal løgn.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse