Annonse
KONTAKTLEGE: Per Fugelli talte opp 37 ulike leger han måtte forholde seg til da han ble kreftsyk. Nå vil helseministeren innføre en ordning med kontaktlege for å hindre dette. Men holder ordningen mål?

Hils på din lege nr. 37

Spørsmålet er om Høie driver symbolpolitikk når han tar til orde for en ordning som grovt sett allerede er innført og som ikke fungerer.

Engangsleger, kalte Per Fugelli dem. Da den kjente doktoren ble kreftsyk, talte han opp 37 ulike leger som han måtte forholde seg til. De fleste traff han bare en gang.

Historien berørte helseminister Bent Høie (H) så mye at han bestemte seg for å innføre en kontaktlege på sykehusene for alvorlig syke pasienter. Problemet er bare at ordningen allerede er innført med dårlig resultat.

For 13 år siden ble det nemlig lansert liknende tanker. Det er viktig for en alvorlig syk pasient å ha en konkret person på sykehuset å forholde seg til.

Hensikten er å unngå at pasienten blir kasteball i et system der helsepersonell, avdelinger og institusjoner peker på hverandre. Eller i verste fall glemmer å innkalle pasienten til ny undersøkelse.

Et sykehus er en svært komplisert organisasjon. Som pasient møter vi høyt spesialiserte fagfolk. Ofte må vi innom flere ulike avdelinger og seksjoner for å stille riktig diagnose og få riktig behandling.

En kreftpasient starter ofte på en kirurgisk avdeling for senere å bli overført til kreftavdelingen for cellegiftbehandling.

Det ligger i kortene at vi vil møte mange ulike fagpersoner. Desto viktigere da at man kan forholde seg til noen få kontaktpersoner. Så langt er alle enige.

Ordningen som allerede er innført i sykehusene ble kalt pasientansvarlig lege. Intensjonen var den aller beste. Problemet var bare at ordningen aldri fungerte, ifølge sentrale fagfolk ved sykehusene.

Hvorfor? Hovedproblemet er at den pasientansvarlige legen ikke er tilgjengelig. Han eller hun var opptatt i møter, hadde fri etter lange vakter, var på kurs eller avviklet ferie.

Da Jonas Gahr Støre var helseminister foreslo han å videreutvikle ordningen med pasientansvar og løse den opp fra denne ene helseprofesjonen, legene. Støre foreslo å innføre en kontaktperson for pasientene, en helsefaglig utdannet person som kunne være tilgjengelig. Blant sykepleierne var det jubel, legeforeningen skar tenner.

Høie vil ha en kontaktlege. Overfor Aftenposten forsøker han å forklare  forskjellen.

«Kontaktlegeordningen er mer målrettet enn tidligere ordning med pasientansvarlig lege ved at ordningen gjelder pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og pasienter som har behov for behandling eller oppfølging av en viss varighet,» sier Høie.

Ordningen med pasientansvarlig lege fungerte ifølge Høie dårlig fordi den ikke var avgrenset nok og ikke var rettighetsbasert.

Spørsmålet er om Høie driver symbolpolitikk når han tar til orde for en ordning som grovt sett allerede er innført og som ikke fungerer.

Pasientens behov i et komplekst system er fortsatt det samme, men da bør Høie åpne for Støres sykepleiere og tenke i team, ikke bare i enkeltpersoner.

Noen sykehus, som Ullevaal, gir kreftpasienter visittkortene til tre kontaktsykepleiere for å løse fraværsproblemet. Telefonen kobles over til en av de andre sykepleierne dersom den som pasienten ringer til er borte. Se det, da begynner det å likne noe.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse