Annonse
Hvis Forsvarets ønske om å beholde Andøya som beredskapsbase gjennomføres, vil kostnadsforskjellen – basert på regjeringas egne tall – mellom å beholde overvåkingsflya på Andøya og å flytte dem til Evenes, kun bli på rundt 1,3 milliarder kroner i løpet av en 20 års periode. Det utgjør en merkostnad på 65 millioner pr år. Med den usikkerhet som hefter med kostnadstalla for Evenes, kan det fort vise seg at det ikke blir noen kostnadsforskjell i det heile tatt. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Historias dom over Arbeiderpartiet vil bli hård

Det vil være tragisk om Arbeiderpartiet i misforstått lojalitet til egne forlik, og i redsel for beskyldninger fra Høyre og FrP om å vingle, krampholder på et vedtak sjøl om det er dokumentert at grunnlaget for vedtaket har smuldra bort.

Stortinget skal i juni behandle dokument 8 forslag som åpner for revurdering av tidligere vedtak om å legge ned flystasjonen på Andøya. Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen. Men det ryktes at et fleirtall i partiets stortingsgruppe fortsatt vil stå last og brast med Høyre og FrP og ikke vil rikke på forliket som partia inngikk da langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt høsten 2016. Og det til tross for at det etter 2016 har kommet fram nye opplysninger som viser at Arbeiderpartiet inngikk forliket på sviktende grunnlag.

Luftvern og Andøya som beredskapsbase er to forhold hvor premissene for å legge ned på Andøya, har vist seg å svikte.

Luftvern

Det var det påståtte behovet for luftvern som fikk Arbeiderpartiet til å støtte regjeringas forslag om å legge ned på Andøya. Til Bladet Vesterålen uttalte Aps leder Jonas Gahr Støre følgende den 10. november 2016:

«Vi har landet på å følge forsvarsfaglige anbefalinger om en base med luftvern. … I det totale sikkerhetspolitiske bildet har vi valgt å lytte til rådene om at moderne base må ha luftvern.»

I forbindelse med regjeringas konseptvalgutredning (KVU) og gjennomført kvalitetssikring (KSI) er i praksis heile luftvernargumentet blitt punktert. For det framgår at KSI-dokumentet at overvåkingsflya skal flyttes bort fra sin base i en krise- eller krigssituasjon. Det er også dokumentert at det ikke er aktuelt å bygge noen permanent luftvernparaply over Evenes slik Stortinget trodde da langtidsplanen ble vedtatt.

Beredskapsbase

I regjeringas langtidsplan ble det presentert til sammen fem framtidige basealternativer. Alternativ 4 innebar samling av aktiviteten på Evenes og videreføring av Andøya som beredskapsbase. Dette alternativet ble forkasta med følgende begrunnelse:

«Videreføring av Andøya som beredskapsbase i 20 år vil, inkludert reinvesteringer, koste om lag 2,7 mrd. kroner mer enn en nedleggelse kombinert med en samling av ressursene på Evenes.»

Kostnadene ved å ha en beredskapsbase ble begrunna slik i langtidsplanen:

«Å beholde en base som beredskapsbase innebærer at Forsvaret viderefører nødvendig infrastruktur for egne og eller allierte operasjoner i krise og væpnet konflikt, uten at norske avdelinger er stasjonert der i fredstid. Drift og vedlikehold av denne infrastrukturen gir imidlertid en betydelig merkostnad gjennom minimumskrav til flyplassdrift og tilstand på rullebane, sammen med et behov for å beholde store deler av basen for å kunne ivareta muligheten for kampflyoperasjoner. Rullebanesystemet må holdes vedlike i full lengde, og kapasitet for drivstoff og flygarasjering må opprettholdes. I tillegg må ammunisjonslager beholdes. Flyplassdriften, inkludert tårntjeneste, brann-, rednings- og havaritjeneste, kan for alternativet med Andøya som beredskapsbase søkes overført til en sivil aktør, men det må legges til grunn at Forsvaret må dekke deler av kostnadene ved et slik samarbeid.»

I ettertid er det kommet fram at Forsvaret likevel ønsker å opprettholde Andøya som beredskapsbase. Dette ble bekrefta av sjefen ved Forsvarets operative hovedkvarter til VOL den 16. mars i år. Det samme framgår i en artikkel i Klassekampen for 9. mai.

Forsvarsministeren har i et svar til Aps leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt, opplyst at regjeringa først i oktober i år vil orientere Stortinget om framtidige beredskapsbaser.

Hvis Forsvarets ønske om å beholde Andøya som beredskapsbase gjennomføres, vil kostnadsforskjellen – basert på regjeringas egne tall – mellom å beholde overvåkingsflya på Andøya og å flytte dem til Evenes, kun bli på rundt 1,3 milliarder kroner i løpet av en 20 års periode. Det utgjør en merkostnad på 65 millioner pr år. Med den usikkerhet som hefter med kostnadstalla for Evenes, kan det fort vise seg at det ikke blir noen kostnadsforskjell i det heile tatt.

På fjellet er det ingen skam å snu. I politikken er erfaringa at det sitter svært langt inne å gjøre det samme. Det vil være tragisk om Arbeiderpartiet i misforstått lojalitet til egne forlik, og i redsel for beskyldninger fra Høyre og FrP om å vingle, krampholder på et vedtak sjøl om det er dokumentert at grunnlaget for vedtaket har smuldra bort.

Historias dom vil bli hård, om ikke Ap tar til vett i det avgjørende øyeblikket.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse