Annonse
Norges Kystfiskarlag setter spørsmålstegn ved hvorfor ikke trålflåten alene er med som et alternativ til hvor kvantum skal tas fra. Arkivfoto: Ole Åsheim

Historieløst forslag om distriktskvoter

Kystfiskarlaget mener derfor at forslaget til fiskeriministeren blir historieløst og feigt. Sørg heller for at kvoter trålflåten har fått rundt om i distriktene leveres og bearbeides på land. Dersom trålflåten ikke kan gjøre dette selv må kystflåten, som står parat med ønsker om å bygge kysten fremfor å tappe den for råstoff, få anledning til dette.

Det finnes allerede trålkvoter avsatt til formålet.

Nærings – og fiskeridepartementet har nylig lovet ”Finnmark Fisk AS” distriktskvoter. Nå skal kvotene i følge fiskeriministeren tas fra en gruppe eller ”toppen”. Formålet med kvotene er, i følge Nærings- og fiskeridepartementet selv, at de skal bidra med ferskt råstoff på høsten.
Kystfiskarlaget ønsker å minne Fiskeriministeren, de folkevalgte og resten av næringen på at det allerede finnes slike kvoter tatt av toppen, nemlig trålkvotene som har vært gitt en gang med plikter om blant annet levering av ferskt råstoff. Hvis ikke trålflåten er i stand til å levere råstoffet slik det var tiltenkt, er det garantert noen i kystflåten som har anledning, og bør få muligheten til dette, mener Kystfiskarlaget.

Skal kystflåten spleise på seg selv i alle tenkelige scenario?
I fiskeriministerens forslag til hvor distriktskvoten skal tas fra går fem av fem forslag ut på at kystflåten skal være med på spleiselaget. I fire av fem forslag er det kun kystflåten det skal tas kvantum fra. Norges Kystfiskarlag setter spørsmålstegn ved hvorfor ikke trålflåten alene er med som et alternativ til hvor kvantum skal tas fra.

Kvotene trålflåten har fått tildelt har jo nettopp den hensikten som fiskeriministeren er ute etter, nemlig at: ”Departementet ønsker å anvende distriktskvote for å styre råstoff til fiskeforedlingsbedrifter i deler av Øst-Finnmark hvor det er behov for mer råstoff. Det legges opp til at distriktskvoten skal landes om høsten
når tilgangen på̊ råstoff er ujevn, og at den skal landes fersk”.

Kystfiskarlaget mener derfor at forslaget til fiskeriministeren blir historieløst og feigt. Sørg heller for at kvoter trålflåten har fått rundt om i distriktene leveres og bearbeides på land. Dersom trålflåten ikke kan gjøre dette selv må kystflåten, som står parat med ønsker om å bygge kysten fremfor å tappe den for råstoff, få anledning til dette.
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse