Historiene om de som hadde levd før meg, var mange og levende. Jeg reflekterte aldri over at det bare var de finske historiene som ble fortalt, skriver Bente Pedersen. Bildet viser sjøsamegården Holmenes i Kåfjord som i dag er en del av Nord-Troms Museum. Foto: Anders Ole Hauglid / Nord-Troms Museum

I lang tid var det ren risikosport å drive slektsforskning. Vi visste jo ikke hva vi kunne finne...

Bare hvis vi var helt sikre på at det fantes ei oldemor fra Gudbrandsdalen, kunne vi uten angst og skam blafre i kirkebøkene.

Body bilder: 
Bente Pedersen (56) fra Skibotn i Storfjord er en av Norges mestselgende forfattere, best kjent for sine historiske serieromaner, forankret i faktiske forhold på Nordkalotten. Foto: Lill Karin Nyland
Folk er folk. Vi sorterer hvilke historier vi forteller. Vi pynter på dem. Polerer og skjønnmaler. Det såre er ikke noe å snakke om.
  • Forfatter Bente Pedersen er opptatt av hvordan vi redigerer våre liv og vår historie. Her forteller hun om sin egen bakgrunn. Artikkelen er basert på et foredrag hun holdt på Halti kvenkultursenter i Nordreisa i 2016.

 

Jeg er Bente, jeg definerer meg som nordkalottcocktail og lever av å lyge. Her skal jeg drodle litt om hvordan vi forteller historiene om de som gikk her før oss.  

  • ”Mitt inntrykk er at ikke hele befolkningen alltid er som den burde være.   Det er særlig den med mongolsk islett som ikke er så energisk som ønskelig er. Man kan vel neppe regne noget byggeforetagende der har mer krav på statens støtte i en hver mulig form enn bygningen av ungdomsskoler i Nord-Norge.   Ikke minst gjelder det den nordre del av Troms fylke, hvor en betydelig del av befolkningen er av mongolsk avstamning.”
  • ” Finnerne (samene) synes at være svagt udviklede baade i aandelig og legemlig henseende…Nordmændene er de to andre racer overlegne, ogsaa i aandelig henseende synes den norske befolkning at være høit begavet… Finner (det betyr fortsatt samer) …. gjør et overmaade usympatisk indtryk ved sit uskjønne og fremmedartede utseende… Kvænene er gjennomgaaende slanke og velbyggede…, men man savner hos dem det kraftige, mandige træk som i saa høi grad udmærker nordmændene og med en gang stempler dem som den herskende race.”
  • ”Av disse omflakkende mennesker (”rækerkvæner”) er atter i vinter nedkommet paa Skibotn 8 familier med en mængde børn og af utseende yderligt fattige, ikke at tale om den mængde løse (=enslige) kvæner, som ved samme leilighed er nedkommet. Spørger man efter pas, faar man i stedet en presteattest.”  
  • ”De fleste er kommet herover for at undgaa hungersnøden, om hvilken deres utseende ogsaa bærer vidne.” 
  • 10 millioner unger er det vi definerer som barneflyktninger.
  • 1 million unger er asylsøkere som ennå ikke har fått sine søknader avgjort.
  • 17 millioner unger er internflyktninger på grunn av konflikter i hjemlandet.
  • 20 millioner unger er migranter på grunn av problemer som følger fattigdom og vold.

Du må ha et abonnement for å lese videre. Er du allerede Nordlys-abonnent? Trykk logg inn.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse