Annonse
POPULÆRT: Nordreisa kirke var fullsatt da Julie Schjøth ble ordinert til prest. Nå blir reisaværingen den første kvinnelige presten i Nord-Troms prosti. Foto: Ola Solvang

Historisk og gledelig for Nord-Troms

Vi håper reisaværingene tar varmt imot invitasjonen fra Schjøth og kommer til kirken for å høre Herrens ord, uansett hvilket kjønn den som preker det har.

For de fleste av oss er ikke kvinnelige prester noen problemstilling lenger. Spørsmålet ble avgjort for over 50 år siden.

Nord-Troms prosti får nå sin første kvinnelige prest. Julie Schjøth (30) har takket ja til stillingen som sogneprest i Nordreisa. Det er en historisk tilsetting som blir svært godt mottatt blant et flertall i menigheten. Det er også en milepæl for kirken. For av landets 100 prosti, har Nord-Troms lenge vært det eneste som aldri har hatt en kvinnelig prest.

For de fleste av oss er ikke kvinnelige prester noen problemstilling lenger. Spørsmålet ble avgjort for over 50 år siden, og vi har etter hvert også fått mange kvinnelige biskoper. I dag er forholdet at det er flere kvinnelige biskoper enn menn i embetet, og preses er også en kvinne.

Tiden var med andre ord overmoden for at kvinner kan inneha stillinger som prest, også i Nord-Troms.

Men Julie Schjøth kan dessverre regne med å få aktiv motstand. Predikant Nils Einar Samuelsen i den læstadianske menigheten i Nord-Troms har varslet at det for dem er uaktuelt å gå til gudstjeneste med en kvinnelig prest. Og han tror mange tradisjonelle kirkegjengere i Nordreisa vil unngå kirken når det er en kvinne som står på prekestolen.

Lederen i menighetsrådet, Olaf Hunsdal, er imidlertid ikke bekymret for folketomme kirkebenker. Han mener Nordreisa har behov for en prest som fungerer i en åpen og inkluderende kirke. Det har menigheten nå fått, og man skal selvfølgelig ikke se bort fra at dette historiske skiftet kan føre til at flere kommer til gudstjeneste.

Da Schjøth ble ordinert til prest, skjedde det nettopp i Nordreisa kirke. Det var så populært at kirka var fullsatt for anledningen. Julie Schjøth er født og oppvokst i bygda, og var den første kvinne som ble ordinert til prest i Nordreisa kirke. Det var stor stas for sambygdingene, som dermed også viste sin store støtte og sympati for den unge, kvinnelige presten.

Julie Schjøth, på sin side, ønsker alle velkommen til kirka. Det er en klok tilnærming i drømmen om en folkekirke, også i Nordreisa. Vi håper reisaværingene tar varmt imot invitasjonen fra Schjøth og kommer til kirken for å høre Herrens ord, uansett hvilket kjønn den som preker det har.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse