Annonse
Vi sier til helseministeren: Lytt til folkan her i nord. Ta ansvar, Høie! Få ordna opp og gi oss tryggheten tilbake. Det får heller koste det det gjør, skriver Fagforbundets fylkesledere i nord. Foto: Kjetil Ree / Wikipedia

Hiv deg på åran, Høie. Gjør nåkka, ikke bare prat

Helseminister Bent Høie har hatt god tid på seg til å ta tak i luftambulansekrisa i Nord-Norge. Fortsatt står fly på bakken, innbyggere og ansatte føler seg utrygge.  Vi krever at statsråden skal vise handlekraft, men det ser ut til at vi må vente lenge.

Lytt til folkan her i nord. Ta ansvar, Høie! Få ordna opp og gi oss tryggheten tilbake. Det får heller koste det det gjør.

Høies redegjørelse i Stortinget tirsdag (15.5) vitner ikke om at han har tenkt å lytte, verken til andre partier, ansattes fagforeninger, de ansatte sjøl eller innbyggerne. Tvert imot tviholder han på sin egen framstilling av saka: Det er en alvorlig sak, men helseforetakene har gjort så godt de kan. Det er ikke noe i veien med anbudsprosessen, nødvendige tiltak er iverksatt, styrelederen har ikke brutt norsk lov(!) og tjenesten blir bedre med ny leverandør.

Men Høie, selv om du sier dette hundre ganger, så blir det ikke sannere av den grunn. Innbyggere og pasienter føler seg ikke tryggere. De ansatte føler seg ikke bedre ivaretatt, tjenesten blir ikke bedre av dine uttalelser om hvordan den skal være i framtida. Tenk at du i Stortinget i dag sa at du ikke kan reversere kontrakten med Babcock fordi det koster for mye. To spørsmål om det: 1) Har du sjekka hva det vil koste? 2) Mener du at kostnadene vil være så høye, at de teller mer enn oss som er avhengige av den livsviktige tjenesten? Vi minner om at Babcock ikke vant på kvalitet. De vant fordi de vil dumpe lønningene til de ansatte. Lederen i selskapet, Marius Hansen har sagt at lønnsnivået i luftambulansetjenesten er høyt og at de kommer til å korrigere lønnsnivået. Han mente ikke oppover.

Debatten om krisa i luftambulansetjenesten i nord har rast i snart tre uker, før det også for de involverte. Folk i nord har gitt tydelig uttrykk for at de er helt avhengige av en operativ ambulansetjenestene for å få forsvarlig helsehjelp i akutte situasjoner. Kommuner ber om at Riksrevisjonen får i oppgave å revidere anbudsprosessen. Ansatte sier at sykehusstrukturen i nord knekker sammen dersom de ikke har en fungerende luftambulansetjeneste. Piloter sier det er tungt, at framtida er usikker og at de er nervøse for at tjenesten skal kollapse. Flere ansatte sier at de er kritiske til at luftambulansen er blant de få offentlige helsetjenestene som er på anbud. Den burde tvert imot vært inn-sourcet, er det blitt sagt.

Fagforbundets leder, Mette Nord har sagt at luftambulansetjenesten ikke egner seg for anbud, og at det er å spille hasard med folks liv og helse. Som ledere i Fagforbundets tre nordligste fylker, stiller vi oss bak Nords krav om at en tjeneste som er så avgjørende for liv og helse, bør drives av det offentlige sjøl, eller gjennom langsiktig samarbeid med ideelle organisasjoner. Mange av medlemmene våre jobber enten i luftambulansetjenesten eller i virksomheter som har tett samarbeid med luftambulansen. Som på sykehus, i hjemmetjenesten, på sykehjem og i andre kommunale tjenester som gjør at vi snakker med og møter de som bor i landsdelen.

Vi sier til helseministeren: Lytt til folkan her i nord. Ta ansvar, Høie! Få ordna opp og gi oss tryggheten tilbake. Det får heller koste det det gjør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse