Annonse
Styrelder og nestelder i styret her ved Universitetssykehuset Nord-Norge advarer sterkt mot å svekke det hjertemedisinske tilbudet i landsdelen.

- Med hjartet på rette staden

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er garantisten for god hjerteinfarktbehandling i nord.

Prosjektgruppen som i 2016 gjennomførte gjennomgangen av behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord fortalte en virkelig suksesshistorie: Færre får hjerteinfarkt og flere enn 9 av 10 pasienter overlever. Vi har resultater her nord som er fullt på høyde med andre regioner, våre naboland og resten av verden. Dette skyldes en sammensatt behandlingskjede med avansert utredning og behandling i ambulansene, på lokalsykehus og i UNN med høyspesialiserte team. I ambulansen avklares det med EKG om pasientene har alvorligste type hjerteinfarkt (STEMI), og de kan få raskest mulig blodproppoppløsende behandling, ”plumbo”, allerede på stedet av dyktig ambulansepersonell. De fleste oppnår da en midlertidig åpning av kransåren. Svært få i vår landsdel kan rekke direkte til Tromsø (eller andre PCI-sentra) selv med akutt transport i tide til å åpne den tette blodåren med PCI innen grensen på 90 minutter fra første ambulanse er fremme hos pasienten lokalt. Derfor er den tidlige, prehospitale ”plumbo”-behandlingen så viktig.   

De fleste infarktpasientene har ikke blodpropp i de store kransårene i hjertemuskelen (NSTEMI). Disse skal til nærmeste lokalsykehus der EKG, ekko-undersøkelse og blodprøver avklarer hjerteinfarktet. Når dette er bekreftet, skal pasienten videre til Tromsø innen tre døgn for kontrastrøntgenundersøkelse av kransarteriene (koronar angiografi) og en evt. PCI for å åpne trange blodårer, eventuelt åpen hjerteoperasjon (bypass). UNN Tromsø har koordinert og sikret denne behandlingen for Nord-Norge må en måte vi er stolt av.

Behov for forbedringer

Rapporten viste at to sykehus hadde dårligere overlevelse ved hjerteinfarkt. Årsaken er mest trolig sviktende etterlevelse av retningslinjer for tidligst mulig blodproppoppløsende behandling. Den andre viktige variasjonen mellom sykehusene i nord var andelen pasienter som ikke får koronar angiografi og PCI innen 72 timer. Dette gjaldt også andre helseregioner.

Forsinkelsene har hatt tre hovedgrunner.

  1. Pasientene blir henvist sent eller ikke henvist til UNN Tromsø
  2. Begrenset tilgang til transport med ambulansefly eller helikopter
  3. Kapasiteten i UNN Tromsø

Som regionsykehus vil UNN selvsagt gjøre sitt for å forbedre disse punktene. Det er allerede gjennomført flere tiltak. Vi vil styrke samarbeidet og oppfølgingen med de andre helseforetakene for å få raskere og bedre pasientforløp. På UNN i Tromsø har vi innført rutinedrift på vår PCI-lab også i helgene for å unngå venting fra torsdag/fredag til mandag/tirsdag. Kapasiteten ved UNN er derfor ikke lengre årsak til forsinkelser. Slik bruker vi også mer av ledig flykapasitet i helgene. Vi vil også vurdere økt sengekapasitet, men ingen hjertepasienter avvises i dag ved UNN grunnet sengemangel.

En svært farlig svekkelse av UNN

Det er systematisk arbeid for å bedre pasientforløpene med rask utrykning, tidligst mulig diagnose og prehospital blodproppoppløsende behandling med etterfølgende angiografi/PCI i Tromsø som vil gi gevinst for hjerteinfarkt-pasientene. UNN har vært og er garantisten for regionens gode resultater. Da er det krevende å se at administrerende direktør i Helse Nord RHF vil redusere våre inntekter med 40 millioner kroner og overføre nesten halvparten av pasientgrunnlag til Nordlandssykehuset i Bodø. Dette er en alvorlig og farlig svekkelse av UNN!

Argumentasjonen er hjerterå

I styresaken fremkommer det at endret organisering ikke vil redde flere liv eller gi bedre livskvalitet. I tillegg vil kostnadene langt overstige besparelsene. Et tilbud i Bodø vil øke netto kostnader med 24 millioner. Med andre ord skal det brukes mer penger på en allerede prioritert pasientgruppe uten at det kan vises at tiltaket har gevinst. Visjonen «Helse i nord – der vi bor» benyttes som argumentasjon. Unødvendig pengebruk på en pasientgruppe vil ramme andre pasienter. Effekten blir tapte helsegevinster for andre pasienter. Svekkelse gjennom oppsplitting av et møysommelig oppbygd høyspesialisert fagmiljø på UNN undergraver tilbudet til alle hjertepasienter i Nord-Norge. Vi har tatt og kommer fortsatt til å ta et helhetlig ansvar som skal dekke behovene for alle fra helgelendingen i sør til finnmarkingen og den samiske befolkningen i nord og øst.

Vi setter lit til at styret i Helse Nord RHF ser pasienter i helhet og sikrer hjertene på rett sted.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse