Annonse
Vi er genuint opptatt av å få opp de gode ideene. Spørsmålene vi kommer med vil være ganske enkle; hva mener du er viktig for ditt lokalmiljø? Hva mener du er viktig for Nord-Norge? Hvilket samfunn ønsker du at dine barn og barnebarn skal arve? skriver konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge om "Samfunnsløftet". Foto: Marius Fiskum

Hjelp oss å bruke noen hundre millioner for Nord-Norge

Vi i SpareBank 1 Nord-Norge har noen hundre millioner vi ønsker å bruke på å løfte Nord-Norge. Har du lyst å være med å hjelpe oss med å finne ut hvordan?

Ingen idé er for liten og ingen visjoner for store. Det er bare du som kan svare på hva som er viktigst for deg, ditt lokalsamfunn og ditt Nord-Norge.

Jeg må nesten umiddelbart beklage at jeg velger en håpløst tabloid innledning på denne kronikken. Men jeg gjør det utelukkende for å få oppmerksomheten din. Og jeg håper du tar deg tid til å lese resten av denne litt spesielle invitasjonen. Dessuten er innledningen sannferdig, med et unntak: det er ikke helt riktig å si at det er Sparebank 1 Nord-Norge sine penger det er snakk om. For pengene tilhører det nordnorske samfunnet.

Hvorfor deler sparebankene ut penger?

Aller først; hvordan kan det ha seg at et seriøst og veldrevet finanskonsern har bidratt med 2 milliarder kroner til det nordnorske samfunnet bare de siste 10 årene? Svaret på dette ligger i sparebankenes eiermodell. Fra gammelt av var det slik at sparebankene var eid av lokalsamfunnene, og overskuddet skulle derfor tilbakeføres til lokalsamfunnene.  Slik er det langt på vei fortsatt hos oss. Sparebank 1 Nord-Norge er delvis eid av private via børs (46,4%), og delvis eid av alle oss som bor i Nord-Norge (53,6%). Utbyttedelen av overskuddet deles dermed ut til disse to grupperingene. Og det er derfor så mye som 2 milliarder har blitt tilbakeført fra SpareBank 1 Nord-Norge til det nordnorske samfunnet bare de 10 siste årene.

Samfunnsutbyttet er brukt til såkalte «allmennyttige formål». Det inkluderer alt fra instrumenter til musikkorps, via bygging av kunstgressbaner og entreprenørskapssatsing for studenter, til utvikling av kunnskap om landsdelen gjennom Konjunkturbarometeret for Nord-Norge. Og vi skal fortsette å bruke av samfunnsutbyttet til gode tiltak, men nå ber vi om din hjelp til å definere hva som er gode tiltak i Nord-Norge.

Det nordnorske potensialet

Samfunnsutbyttet har økt jevnt fra år til år. Det øker fordi konsernet leverer gode resultater. De gode resultatene henger sammen med en solid forretningsstrategi i en landsdel preget av gode makroøkonomiske rammevilkår - som lav rente og lav kronekurs. Samtidig er resultatene positivt påvirket av at flere og flere nordlendinger velger å bli kunde hos oss, blant annet fordi man har forstått konsekvensen av den nevnte eiermodellen (jo flere kunder, jo mer penger tilbake til landsdelen). I sum har dette ført til at samfunnsutbyttet nå utgjør svært mange penger. Så mye at riktig anvendt kan det være en katalysator i å utløse det nordnorske potensialet.

Det er et faktum at potensialet i Nord-Norge er stort; sjømat, reiseliv, energi, mineraler, uoppdagede marine ressurser og mer til gir oss en særposisjon i en verden som egentlig mangler alt det vi har. Samtidig har vi utfordringer med infrastruktur, kompetanse, kapital og utrolig nok; mangel på mennesker. Klarer vi å løse utfordringene er vi vel forspent i uoverskuelig fremtid.

Men hvordan løser vi utfordringene?

Vel, det er dette vi nå inviterer hele Nord-Norge til å bidra til. Sparebank 1 Nord-Norge stiller med penger, kompetanse og dugnadsinnsats. Så håper vi at dere kan stille med ideer, samhandlings- og dugnadsvilje.

For det er bare i lag vi kan klare å løfte det nordnorske samfunnet.

Samfunnsløftet

12. april går startskuddet for Samfunnsløftet. Denne dagen vil SpareBank 1 Nord-Norges ansatte være ute i gata for å informere, og for å samle inn innspill og ideer. Vi kommer også til å bruke våre egne digitale flater og mange andres flater for å informere og invitere. For vi er genuint opptatt av å få opp de gode ideene. Spørsmålene vi kommer med vil være ganske enkle; hva mener du er viktig for ditt lokalmiljø? Hva mener du er viktig for Nord-Norge? Hvilket samfunn ønsker du at dine barn og barnebarn skal arve?

Vi legger ingen føringer for hvordan nettopp du skal svare på de spørsmålene vi stiller. Ingen idé er for liten og ingen visjoner for store. Det er bare du som kan svare på hva som er viktigst for deg, ditt lokalsamfunn og ditt Nord-Norge.

Vi kommer dog til å nedsette et råd som skal samle, sammenstille og prioritere innspillene, før konsernets styre peker ut de strategiske hovedprioriteringene for årene som kommer. Målet er enkelt: Samfunnsutbyttet skal skape verdi for, og utvikling av, Nord-Norge.

Dette kan vi få til. Men bare dersom vi gjør det i lag. Vi trenger alle ildsjeler, smarte hoder og gode prosjekter for å lykkes. Så invitasjonen er herved sendt. Blir du med?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse