Annonse
BOMMER: Selv ikke i forskriften til Valgloven står det noe om at det kun er stemmestyret som kan hjelpe velgeren. Man må jo undre seg over at valgfunksjonærer kan bomme slik, skriver tidligere valgfunksjonær, Gudmund R. Johansen. Foto: NTB

Hjelp under valget

Etter valget har vi lest rare historier om velgere med særskilte behov, som ikke blir hjulpet på rett måte i forbindelse med å avgi stemme i valglokalet.

I dagens Nordlys skriver Elisabeth Aarnes, prosjektleder valg 2019 i Tromsø, bl a følgende:

“Den (valgloven. Min tilføyelse) sier at dersom en velger trenger hjelp til å avgi stemme, skal en person fra stemmestyret, altså en valgfunksjonær, hjelpe personen i valgavlukket. Funksjonæren kan for eksempel hjelpe velgeren med å orientere seg i avlukket eller lese skilt”.

Nei, Elisabeth Aarnes, valgloven sier ikke dette. Den sier følgende, ordrett sitert:

I valglovens kapittel 9, paragraf 9-5, stemmegivning i valglokalet, er følgende nedfellt: “(5) Velger som har behov for det, kan selv be stemmestyret om å få nødvendig hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personene som er til stede i valglokalet. Stemmestyret skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt”

Selv ikke i forskriften til Valgloven står det noe om at det kun er stemmestyret som kan hjelpe velgeren. Man må jo undre seg over at valgfunksjonærer kan bomme slik.

Hva betyr så dette?

Det kan etter min forståelse, f. eks. være slik at vedkommende velger har en hjelper med seg, som da vil være “blant de personene som er til stede i valglokalet”. Og som velgeren da kan peke ut som hjelper. Det behøver vel ikke være vanskeligere enn dette?

I Dagsnytt 18, den 20. september, mente stortingsrepresentant Karin Andersen, SV, at man pga av alle de uheldige episodene under valget, bør få i gang e-stemmeavgivning. Nei, jeg sitter heller med det inntrykk av at myndighetene bør få til en bedre opplæring av stemnefunksjonærer, og kanskje også av prosjektledere for valg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse