Annonse

Hjelpeløst naivt

Det er med sterk bekymring vi ser på utviklingen i tvangssammenslåingsprosessen i Troms og Finnmark. Vi ser at Finnmark kommer ekstremt dårlig ut og at den modellen som ble demokratisk vedtatt av Fellesnemnda ikke følges opp, men anses som en skisse, som det er fritt frem å endre på.

Spesielt skuffende er det at Ulf Ballo, nåværende leder i Fellesnemnda, så til de grader har falt igjennom når det gjelder å ivareta Finnmarks interesser i det nye fylket. Divisjonsmodellen ble vedtatt i Fellesnemnda før sommeren. Denne modellen har sine utfordringer og mange mente allerede i juni at den heller ikke var spesielt god for Finnmark. At man allerede i starten av september så til de grader har utvannet den overrasker imidlertid selv de største skeptikerne.

Under Ballo sin ledelse ligger Finnmark utrolig nok an til en posisjon i det nye fylket som er dårligere enn den forhatte Gardermoenavtalen, som var selve katalysatoren til det opprøret vi har sett i Finnmark, og som i sin tur førte til en folkeavstemning der 87% sa nei til tvangssammenslåingen.

Da Arbeiderpartiet i Finnmark til slutt brøt sammen og gikk inn i Fellesnemnda var det med begrunnelsen at de måtte ha en hånd på rattet i utviklingen. Det er ikke godt å vite hvor den hånden har vært de siste månedene, for resultatet er nedslående. Ballo og Svenning, Finnmarks folk i tilsettingsutvalget, har ikke maktet annet enn å vise sin avmakt. I beste fall. I verste fall har Finnmarks politikere i tilsettingsutvalget ikke forstått hva som egentlig foregår.

La oss ta noen eksempler:

Det ble vedtatt i Fellesnemnda at ansettelse av administrasjonssjef og divisjonsdirektører skulle skje under politisk ledelse. Dette for å sørge for at intensjonene i divisjonsmodellen ble ivaretatt. Blekket var ikke tørt før Ballo gikk med på å si fra seg den muligheten, men la seg binde på hender og føtter av kriterier som tilsynelatende ligner på helt tradisjonelle ansettelser. Med andre ord ga han slipp på det spillerommet en politisk ansettelse gir. De prinsippene som tilsettingsutvalget tilsynelatende har lagt til grunn, er i tillegg ikke fulgt i henhold til spillereglene i ansettelsesprosesser. Hverken søkerne eller hensynet til maktfordeling mellom de to fylkene som skal slås sammen har vært ivaretatt i denne prosessen. 

Det er vanskelig å finne uttrykk som sterkt nok beskriver hvor Finnmark står etter at ansettelsesprosessen av toppledelse nå er ferdig. Et arbeid som er gjort under Ulf Ballo sin ledelse.

I den vedtatte Divisjonsmodellen var det lagt opp til at to divisjonsdirektører skulle komme fra Finnmark og to fra Troms, og det var selvsagt ikke tilfeldig hvilke områder de forskjellige direktørene skulle styre.

Dette har åpenbart ikke Ballo fått med seg. For fasiten er at Troms har fått divisjonsdirektøren for Næring og Kompetanse som var tiltenkt Finnmark, mens Finnmark da har fått direktør for Kultur og Folkehelse. De to direktørene tilbys pendlerleiligheter. Det betyr altså følgende: Vedtaket i Fellesnemnda var at divisjon for Næring og Kompetanse skulle ledes fra Finnmark. Dette er redusert til en pendlerleilighet i Vadsø. Næring og kompetanse er en svær divisjon med masse ressurser. Denne endringen fra Ballo og co har ført til at 80% av fylkeskommunens budsjett nå i praksis vil bli kontrollert av ledelse i Troms.

Og la oss bare illustrere med et eksempel fra nettopp Næring og Kompetanse hvordan Finnmark nå strippes for toppledelse:

Som et ledd i forhandlingene om fordeling av ledelse ble det bestemt at Finnmark som nevnt skulle ha divisjonsdirektøren for Næring og kompetanse. For å balansere skulle avdelingslederen for næring lede fra Tromsø. Men siden Næring og kompetanse nå i praksis skal ledes fra Troms betyr det at i stedet for en balansert fordeling på næring og kompetanse vil Troms nå ha divisjonsdirektøren og næringssjefen. Pendlerleiligheten i Vadsø betyr også at assisterende divisjonsdirektør for denne divisjonen vil bli lagt til Tromsø.

Dette var overhodet ikke intensjonen bak det vedtaket som Fellesnemnda gjorde. Der var det gjort en balansering, for å sikre maktposisjoner både i Tromsø og i Vadsø. Dette er nå effektivt torpedert av tilsettingsutvalget. Ledet av Ulf Ballo. Det er ganske utrolig at Finnmarks egne politikerne har akseptert at man helt ser bort fra fellesnemndas hensikt og nå har flyttet makt og myndighet over 80% av fylkeskommunens ressurser ut av Finnmark, stikk i strid med hensikten i den demokratisk valgte Divisjonsmodellen.

Å tro at divisjonsdirektøren for Næring og Kompetanse, bosatt i Tromsø, med sin nærmeste sjef i Tromsø, med sin assisterende i Tromsø og med næringssjefen i Tromsø i praksis vil bo i sin pendlerleilighet og lede divisjonen fra Vadsø er så hjelpeløst naivt at det bare må kategorisk avvises. Det vil ikke skje.

Man må også forvente at politikerne, når de kommer på plass, også vil ha behov for å være nær de tyngste divisjonsdirektørene og topplederen. Disse skulle etter fellesnemndas vedtak være fordelt med to i Vadsø og to i Tromsø. Nå vil topplederen og tre av divisjonsdirektørene i realiteten vil oppholde seg i Tromsø. Neste skritt nå er at ledere lenger ned i organisasjonen skal innplasseres. Vi mener man har all grunn til å frykte at den hårreisende håndteringen vil fortsette.

Lederen i Fellesnemnda, en finnmarking, hadde muligheten til å sørge for reell maktfordeling mellom Finnmark og Tromsø når den nye fylkeskommunen nå skal starte sitt arbeid. I stedet for å gripe denne muligheten har han totalt mistet grepet i prosessen. Finnmark står ribbet tilbake og kan egentlig bare håpe på reversering i 2021.

Det er viktig at denne informasjonen kommer ut. Derfor tar vi nå bladet fra munnen, og oppfordrer Finnmarks politikere til å ta grep om denne prosessen. La oss håpe det fortsatt ikke er for sent å få den tilbake i et spor som kan sikre reell maktdeling i det nye fylket.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse