Annonse
Fagforbundet Troms mener at arbeidsplassen er viktig som fysisk samlingsplass, kunnskapsarena og som en kollektiv base for de ansatte. Den uformelle praten ved kaffemaskinen eller i lunsjen, skaper samhørighet og gode kollega-bånd som kan være vanskelig å oppnå ved å kun møtes på digitale plattformer. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hjemmekontor er ikke problemfritt

Fagforbundet Troms mener at en klar hovedregel må være at arbeidsgiver ikke kan pålegge hjemmekontor som en permanent løsning mot den ansattes vilje.

I kjølvannet av koronapandemien har hjemmekontor blitt den nye hverdagen for mange. Nå kommer også debattene om veien videre. Noen tar til ordet for at hjemmekontor skal være regelen mer enn unntaket, andre vil ha både og.  Mange kontoransatte har vært med på dugnaden for å hindre smittespredning av koronaviruset ved å arbeide hjemmefra i en lang periode.  

Fagforbundet Troms er bekymret for utspill fra politikere og toppledere, som mener hjemmekontor må bli en permanent løsning. Her anes det motiver som innsparing i form av reduksjon i kontorarbeidsplasser og uthuling av arbeidstidsordningene i lov og avtaleverket. Arbeid fra hjemmekontor, er lite regulert i lov og avtaleverket.

Mange kontoransatte som er medlemmer i Fagforbundet Troms, nærmer seg nå fjerde måneden på hjemmekontor. Med krokbøyde rygger over kjøkkenbordet og «hjemmesnekrede» kontorløsninger har det for mange vært dårlig ergonomi og få HMS-krav som har vært innfridd.  Nicolai Øyen Langfeldt foreslår at hjemmekontor burde innføres som en fast ordning i Oslo kommune. Han mener at dette må innføres for alle ansatte fordi hjemmekontor har fungert så bra i situasjonen med koronaviruset. Det antydes psykiske skadevirkninger ved langvarig hjemmekontor med lite kontakt med andre kollegaer og ledere. Faren for at skillet mellom arbeid og fritid, utviskes, kan bli en annen konsekvens. Det blir derfor feil å hevde at dette er løsningen for alle.

Digitale plattformer har gjort oss i stand til å jobbe hjemmefra. Men ikke alle oppgaver kan utføres hjemmefra. Dette kan skyldes dårlige digitale løsninger eller at det er uhensiktsmessig å utføre oppgavene hjemmefra. Adgangen til utførelsen av enkelte oppgaver hjemmefra kan også være begrenset av andre årsaker.

Sykefraværet er gått ned, og det antydes at hjemmekontor kan være årsaken. Hjemmekontor i en periode, kan være et godt tilretteleggingstiltak for ansatte med helseutfordringer.

Fagforbundet Troms mener at arbeidsplassen er viktig som fysisk samlingsplass, kunnskapsarena og som en kollektiv base for de ansatte. Den uformelle praten ved kaffemaskinen eller i lunsjen, skaper samhørighet og gode kollega-bånd som kan være vanskelig å oppnå ved å kun møtes på digitale plattformer.

Personaloppfølging av de ansatte er utfordrende når en ikke møtes fysisk, det samme er kollegastøtte. For mange ansatte vil mer bruk av hjemmekontor gi økt fleksibilitet og fungere godt med tanke på familieliv, effektivitet, tillit- og selvstendighet i arbeidet.  Men fleksibiliteten har også sin pris og det er nødvendig å ta de brede diskusjonene om hva vi mister med mer permanente hjemmekontorløsninger. En permanent løsning der ansatte utelukkende jobber aleine og hjemmefra, er noe langt annet enn å jobbe hjemmefra 1-2 dager i uken.   

Fagforbundet Troms er opptatt av at lov- og avtaleverket skal følges, og at de ansattes medbestemmelse skal ivaretas. Med hjemmekontor har de tillitsvalgte liten, eller ingen personlig kontakt med sine kolleger, det samme gjelder verneombudene. Det er i seg selv veldig problematisk – for det må ikke bli slik at tariffavtaler og Arbeidsmiljøloven blir tilsidesatt.

En mer permanent hjemmekontorløsning stiller spesielle krav til ledelse, og til de tillitsvalgte og vernetjenesten. Tillittsbasert ledelse har vært en forutsetning til å få hjemmekontor til å fungere, og i tillegg må ledere beherske og motivere sine ansatte og bygge lagfølelsen via skjerm.

Det er ikke gitt at det skjer.

Det kan ikke bli ensidig opp til arbeidsgiver hvordan disse løsningene skal være. Fagforbundet Troms mener at en klar hovedregel må være at arbeidsgiver ikke kan pålegge hjemmekontor som en permanent løsning mot den ansattes vilje.

Erfaringene vi har gjort oss ved å jobbe hjemmefra, både positive og negative, må brukes av partene i arbeidslivet til å utarbeide avtaler og veiledere som sikrer gode HMS tiltak ved arbeid fra hjemmekontor.   Motivasjon i arbeidet, ivaretakelse og opprettholdelse av sosiale relasjoner mellom ansatte, må også være i fokus. Å ha permanent hjemmekontor, kan for mange ansatte, være uforenelig med dette.

Hjemmekontoret må være friheten til å kunne velge, og det valget må være reelt og godt planlagt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse