Annonse

Hjertesak på helsa løs

En viktig debatt har tidvis sporet av.

Det er viktig å understreke at et lite, høykompetent hjertefaglig miljø som det man har bygd opp ved UNN over lang tid, er sårbart og vil kunne svekkes dersom man deler opp den kompetansen som finnes her.

Helsedebatter griper oss. Lokalisering for PCI-behandling av hjertepasienter i nord har den siste tiden vært et hett tema. Spørsmålet er hvorvidt slik behandling skal foregå bare ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) eller også som et tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø. Det er en viktig debatt, som dessverre tidvis har sporet av. 

Det er klokt å organisere helsevesenet ut fra prinsippet om at vi skal desentralisere det vi kan, og sentralisere - eller samle - det vi må. Mange har ytret seg i PCI-debatten som om det kun finnes en sannhet med to streker under. Vi er uenig i en slik tilnærming. Vi mener begge perspektivene som er løftet inn i debatten er verd å lytte til.  

UNN er landets minste universitetssykehus. Det er viktig å understreke at et lite, høykompetent hjertefaglig miljø som det man har bygd opp ved UNN over lang tid, er sårbart og vil kunne svekkes dersom man deler opp den kompetansen som finnes her. Universitetssykehuset i Nord-Norge er den fremste garantist for at befolkningen i nord kan få den beste og mest avanserte behandling i egen landsdel. Samtidig ser vi at den medisinske og teknologiske utviklingen går fort. Behandlingsmetodene blir bedre, mange også mer tilgjengelig for et større antall behandlingssteder enn før. Sverige har for eksempel valgt en annen organisering for PCI-behandling enn vi har i Norge.

Argumentet for PCI ved Nordlandssykehuset bygger på at det i og rundt de to byene Tromsø og Bodø befinner seg omtrent like mange innbyggere. Med utgangspunkt i dette har ledelsen i Helse Nord foreslått en delt løsning for å kunne gi primær PCI i begge byene, basert på en senter-satelittmodell. Helse Nord legger til grunn at det kardiologiske miljøet ved UNN må styrkes for å kunne bære en slik løsning. Det er etter vår mening gode argumenter også for det forslaget helseforetakets ledelse har fremmet. 

Vi som står bak dette innlegget er bosatt i henholdsvis Tromsø og Bodø. Vi er begge ihuga patrioter for våre respektive hjembyer, og glade for å kunne arbeide både for hjembyen og fylket vi representerer. Men vi er også engasjert i landsdelens muligheter og utfordringer. Sammen med våre øvrige nordnorske partifeller på Stortinget, er vi opptatt av å ha et landsdelsperspektiv på viktige spørsmål som ressursutnyttelse, miljø, helse, næringsliv og infrastruktur.

Det betyr selvsagt ikke at politikere fra Nord-Norge må være enige i alt. Det er tvert imot bra og helt naturlig at det finnes forskjellige syn i ulike saker. I spørsmålet om lokalisering av PCI-behandling har både fagfolk og politikere vektet argumentene ulikt. Det kan godt tenkes at også vi to som her ytrer oss ville konkludert ulikt i denne saken, om vi i dag skulle ta avgjørelsen. Men vi er oppriktig bekymret over de mange harde ordene som etter hvert har preget debatten. Det tjener hverken Nord-Norge eller helsesektoren at vi beskylder hverandre for å ha skjulte agendaer og dårlige motiver for standpunkter vi måtte ha.

Det er et gode for Nord-Norge at vi har valgt å organisere spesialisthelsetjenesten på landsdelsnivå. Den regionale forankringen gir oss mulighet til fornuftig ressursfordeling og godt samarbeid, noe som er helt avgjørende for å kunne gi likeverdige tjenester til befolkningen i hele vår langstrakte landsdel. Men også i framtiden vil vi komme til å måtte foreta vanskelige veivalg for hvordan vi skal organisere tjenestene. Vi må desentralisere helsetilbudene så langt som mulig, men også samle høyt spesialisert kompetanse når dette er nødvendig. Vi kommer sannsynligvis til å ha knapphet på flere faggrupper av helsepersonell i årene som kommer.

Derfor må vi sørge for riktig utnyttelse av ressursene, slik at vi kan gi nordnorske pasienter like god behandling som man kan få lenger sør i landet. Det påhviler oss alle å håndtere utfordringene med klokskap og raushet og unngå fastlåste, splittende posisjoner. Makter vi ikke det, kan konsekvensene like gjerne bli at både fagfolk og øvrige ressurser forsvinner ut av Nord-Norge. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse