Annonse
OM UNN: Jan Norum er tidligere medisinsk fagdirektør i Helse Nord. Nå skriver han om UNN og Helse Nords utviklingsplan. Foto: Arkiv

En unik mulighet til å utforme et Helse Nord-topplag

Utfordringene rundt PCI etableringen ved Nordlandssykehuset viser med all tydelighet de utfordringer som oppstår når prioriteringer skal styres etter politikere og befolkningens «følelser av trygghet og nærhet» og ikke etter et etablert kostnad- og nytteperspektiv hvor kostnader ved tiltaket og gevinst for pasientene måles og vurderes, skriver Jan Norum.

Unik mulighet

De siste dagers hendelser i Helse Nord RHF og UNN HF har åpnet en unik mulighet til å legge et forsterket fundament for ledelsen av en helhetlig spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge. Dette til beste for pasienter og pårørende. Styrelederposisjonen i Helse Nord RHF står ledig, administrerende direktør Lars Vorland signaliserer sin avgang innenfor en kortere tidshorisont, ny direktør i UNN er ikke tilsatt og enkelte sentrale toppledere er nær pensjonsalder. Videre skal det nå legges langtidsplan for foretaksgruppen. Helse Nord RHF sendte nylig «Regional utviklingsplan for Helse Nord 2020-2035» ut på høring i foretakene.

Hele situasjonen er en «drømmepasning» til dagens helseminister. Dette er en unik mulighet til endringer i «laget og dets spillestil». Helse Nord kan utvikles til et «topplag».

Kvalitet – trygghet og resepekt

Helse Nord vil aldri være tjent med en strid mellom sine to største helseforetak, UNN HF og Nordlandssykehuset HF. Vår landsdel er liten i folketall og vi er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne etablere en god spesialisthelsetjeneste. Derfor må dagens mistillit mellom Helse Nord RHF og UNN HF, samt mellom flere fagmiljøer i Nordlandssykehuset og UNN, snarest repareres. Dette kan kun skje gjennom trygge rammer og med resultatet for pasientene (kvaliteten) som det overordnede mål. Videre må det være respekt for at foretaksgruppen ikke har en «Sareptas krukke». Det må prioriteres i henhold til nasjonale føringer hvor nytte, alvorlighet og ressurser er sentrale element.

Helse Nords slagord fra tidligere utviklingsplan er «forbedring gjennom samarbeid». Samtidig har vi nå vært vitne til at det avdekkes en ukultur hvor toppsjiktet i organisasjonen har gått bak ryggen på hverandre og fraveket etablerte nasjonale kjøreregler. Dette er langt fra tillitvekkende. Å flagge med «forbedring gjennom samarbeid» i en slik situasjon, blir som å heise røde kors flagg på et krigsskip. Det er ikke troverdig. Trygghet må tilbake som en synlig verdi. «Gjør mot andre hva du vil andre skal gjøre mot deg», kan være en god rettesnor.

En ny utviklingsplan og ny spesialistutdanning

Samtidig med all støy i organisasjonen kom utviklingsplanen for 2020-2035 ut på høring. Rapporten bygger i stor grad på den gamle planen fra 2002. Høringsuttalelsene fra både Finnmarkssykehuset og UNN taler sitt tydelige språk. Dette er et mangelfullt arbeid som er for dårlig forankret. UNNs rolle og plass i regionen er nærmest glemt. Beskrivelsen av forskning er helt minimal. Dette går neppe ubemerket fra UiT – Norges arktiske universitet. Brukerutvalget ved UNN oppsummerer kort: «En ordrik og lite konkret plan». Når alle høringer er kommet inn vil Helse Nord RHF ha en betydelig jobb å gjøre. Kanskje planen bør på en ny høring?

Utfordringene rundt PCI etableringen ved Nordlandssykehuset viser med all tydelighet de utfordringer som oppstår når prioriteringer skal styres etter politikere og befolkningens «følelser av trygghet og nærhet» og ikke etter et etablert kostnad- og nytteperspektiv hvor kostnader ved tiltaket og gevinst for pasientene måles og vurderes. Dette gjenspeiles også i saksforslaget til UNN styret hvor det anbefales at prioriteringskriteriene skal legges til grunn for beslutningene fra administrativt til klinisk nivå.

Vi står nå også foran endringer i spesialistutdanningen. Dette stiller store krav til samarbeidet i regionen. UNN er et lite universitetssykehus og det vil være krevende å sikre fullgode utdanningsløp uten et meget godt samarbeid mellom foretakene. Dette må være på plass allerede neste år.

Råd til helseministeren

Nylig ble Ansgar Gabrielsen tilsatt som styreleder i UNN. Nå bør Høie ta en telefon til sin partikollega i UNN styret. Mine råd er kort:

  • Flytt (om mulig) Gabrielsen til styrelederjobben i Helse Nord RHF. Han har allerede opparbeidet seg tillit i UNN!
  • Synkroniser ansettelsen av ny administrerende direktør i både UNN HF og Helse Nord RHF. Her må det på plass personer som har vist at de kan samarbeide godt!
  • Krev at RHF styret følger prioriteringskriteriene og ikke «egne følelser».
  • Legg føringer som sikrer rekruttering av personell til RHF administrasjonen fra hele regionen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse