Annonse
Bygg- og anleggsbransjen er Nord-Norges største fastlandsnæring, landets største distriktsnæring og en av de næringene med høyest privat verdiskaping. Det er samfunnsøkonomisk avgjørende at bedriftene i denne næringen ikke stopper opp. (Foto: Julie Arntzen)

Hold hjulene i gang – det er nå det gjelder!

Det er veldig viktig at vi ikke setter Nord-Norge på vent, men greier å gjennomføre det som er tiltenkt og kanskje mere. Det er bedrifter som vil kunne klare seg gjennom krisen dersom de får den kontrakten som var tiltenkt.

Hold hjulene i gang, vi trenger det mer enn noensinne! Jo flere bedrifter og prosjekter vi klarer å holde i aktivitet, jo større er mulighetene for å lykkes i etterkant. Fylkeskommunen, kommunene og andre må nå lete dypt i skuffen etter oppdrag som kan skape aktivitet hos bedriftene i nord.

Greier vi å holde hjulene i gang og trykket oppe nå, vil vi ha større mulighet til å lykkes i etterkant, når vi virkelig kan kjøre på. Alle bedrifter i alle bransjer som leverer varer eller tjenester til det offentlige trenger drahjelp nå. En av dem er bygg- og anleggsbransjen, Nord-Norges største fastlandsnæring, landets største distriktsnæring og en av de næringene med høyest privat verdiskaping. Det er samfunnsøkonomisk avgjørende at bedriftene i denne næringen ikke stopper opp.

Et godt eksempel til etterfølgelse er Trøndelag fylke som allerede få dager etter at omfanget på dette korona-utbruddet ble klart for oss, fremskyndet veiarbeid for 700 millioner for å hjelpe entreprenørene. Vi håper både etater og fylkeskommunen og kommunene i Troms og Finnmark vil gjøre det samme.

Å bruke offentlige innkjøpskraft til å holde hjulene i gang vet vi virker. I de ukene og månedene vi nå går inn kan det derfor være et sterkt signal til næringslivet at det offentlige ikke bare opprettholder sine planer, men også får mulighet til å forsere planlagte anskaffelser på viktige samfunnsområder.

Landet vårt er godt rigget til å håndtere dette. Vi er gode på offentlige anskaffelser i Norge. I tillegg har stat, kommune og næringsliv i mange år samarbeidet om å øke innovasjons- og næringslivseffekten av offentlige anskaffelser. Utfordringen nå er å finne gode tiltak som også virker kortsiktig. Offentlige anskaffelsesprosesser tar jo ofte litt tid å rigge. Her kan flere av oss være kreative.

Et umiddelbart tiltak er at man greier å tildele kontrakter som allerede er kunngjort. Det kan ikke være noe alternativ å avlyse utlyste kontrakter eller bestillinger. Det er veldig viktig at vi ikke setter Nord-Norge på vent, men greier å gjennomføre det som er tiltenkt og kanskje mere. Det er bedrifter som vil kunne klare seg gjennom krisen dersom de får den kontrakten som var tiltenkt.

Vi ber derfor om følgende fra våre lokale kommune- og fylkespolitikere:

  • fremskynde vedtatte vedlikeholdsoppgaver på veg og/eller bygg
  • sikre tilstrekkelig kapasitet og fremdrift innenfor byggesaksbehandling slik at planlagte og påbegynte prosjekter kan komme ut i markedet raskest mulig
  • sikre at tilbudskonkurranser gjennomføres uten forsinkelser og avbrudd
  • legg frem en utfyllende gjennomgang av planlagte bygge- og vedlikeholdsprosjekter som kan klargjøres for gjennomføring

På lengre sikt kan regjeringen stimulere til økte offentlige investeringer på områder som helse, klima, bygg og transport osv. Dette vil ikke bare gi næringslivet positive signaler gjennom vanskelige tider, men vil også sørge for at vi får en god overgang når ting normaliserer seg og de kortsiktige tiltakene trekkes tilbake.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse