Annonse

Hold samene utenfor, takk

Enkelte forveksler visst utvikling med utbygging, skriver Christina Henriksen.

Med loven i hånd deltar vi samer i samfunnsutviklinga gjennom vårt folkevalgte parlament. Lik det eller ikke.

Sametinget vedtok i mars å ikke motsette seg utbyggingen av 420kv-kraftlinja, som skal fikse mer strøm til nord.

Samfunnsutvikling. Enkelte forveksler visst utvikling med utbygging. I Finnmark har vi heldigvis ikke folk overalt, vi har ikke engang hus eller hytter overalt, ei heller har vi vei overalt. (Det er litt av greia med det deilige fylket vårt.) Vi har stort sett vei dit vi skal, og jeg våger å påstå at de fleste innbyggerne i Finnmark har det vi trenger. De fleste har bolig og jobb, mange av oss har hytte og noen har til og med flere hytter, som (ofte) trenger strøm. Vi bor i ulik avstand fra sykehus, men både sykehus og helsesentre trenger strøm.

I vedtaket forutsetter Sametinget at utbyggingsplaner ses i sammenheng både med hverandre og i sammenheng med eksisterende næringer og aktiviteter. Det gjorde OED da de avslo søknaden om vindkraftverk på Fálesrášša. Den totale belastninga i det aktuelle området ville vært fatal for fylkets innbyggere som lever av reindrift der. Dette var tema i konsultasjoner mellom Sametinget og Regjeringen. Alle kan lese protokollene, og mange klarte å få med seg dette i media.

Konsultasjonene er en del av demokratiet. Sametinget er en del av demokratiet. Dette overrasker visst noen. I vestfylket raste kommunepolitikere fra Høyre og FrP over at Sametinget får snakke med ministeren, mens Aps stortingsrepresentant, med god hjelp fra finnmarkavisas redaktør, framstiller det som om Sametinget skal forby folk å bygge hytte. (Det blir klikk av slikt, må vite.) Både ordfører og stortingsrepresentant virker indignerte over at NSRs parlamentariske leder våger å åpne kjeften.

Redaktøren i finnmarksavisa med tre navn virker sjokkert over at Sametinget når fram med budskapet sitt. Ikke vet jeg hvilken type demokrati de tror på i Alta, men jeg er glad for at OED i denne saken tok imot råd fra Sametinget, og fra ungdommene som fortsatt ser ei framtid for næringa si.

Med loven i hånd deltar vi samer i samfunnsutviklinga gjennom vårt folkevalgte parlament. Lik det eller ikke, men vær trygg på at verken Sametinget eller NSR vil sitte og se på at samiske næringer utraderes. Det blir aldri aktuelt å grave opp hver eneste jordstykke for å bygge industri, fylle hver eneste fjord med avfall, eller tapetsere fjellet med vindmøller og vei.

Vil virkelig Ap, Høyre og FrP å bygge ut hver eneste flik, eller gjelder det bare i valgår? Som velger ønsker jeg meg heller fokus på en helhetlig politikk for hele Finnmarks befolkning.  Utvikling krever nytenking og nyetableringer, ikke utelukkende spade i jorda . Think again, og gjerne sammen med Sametinget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse