Annonse
RYDDEGJENG: Yngve Kristiansen, Olav Henriksen og Egon Jacobsen fra ASVO er blant dem som har ryddet i Storgata i Tromsø. Foto: Vidar Dons Lindrupsen

Honnør til de som tok ansvar

Mange var svært skuffet over gårdeierne og næringsaktørene i sentrum.

Ikke minst var det det sosiale aspektet ved ASVO-saken som var viktig og verdifullt.

Ryddegjengen i ASVO har en tid vært forsvunnet fra sentrumsgatene i Tromsø. I 17 år har de ryddet bygatene for søppel og gjort en utmerket jobb.

Ryddegjengen har også trivdes med å ha et viktig og meningsfullt arbeid, og har ofte fått fortjent ros fra folk som ferdes i sentrum.

Etter mars var imidlertid denne jobben bortfalt og leder i Tromsø ASVO, Anne Bjørvik Opsahl, fortalte til Nordlys at ryddegjengen daglig spurte om de ikke snart skulle tilbake til jobben med å holde sentrumsgatene rene og ryddige.

Årsaken til at de ivrige søpppelrydderne ikke fikk utføre arbeidet de var glad i, var at ingen ville spleise på de 100 000 kronene i året det kostet å holde gatene fri for søppel.

Konsekvensen var også at ryddegjengen mistet det de opplever som et meningsfullt arbeid. Avtalen de hadde med Sentrumsforeningen opphørte i fjor, og siden hadde saken stått i stampe.

Kommunen har sagt at de ville gjerne bidra, men at også andre aktører og gårdeiere i sentrum måtte bli med på spleiselaget. 

Kommuneledelsen hadde henvendt seg til næringsforeningen, men fått negativt svar. Ingen ville legge noen kroner i denne potten, og byråd Ragni Løkholm Ramberg forklarte kommunens standpunkt slik i et brev til Tromsø ASVO:

«Det er ikke aktuelt for Tromsø kommune alene å dekke en slik tjeneste for gårdeierne i sentrum. Vi er imidlertid gjerne med på en avtale som en av flere aktører». Byråden skrev også at hun uten hell hadde prøvd å få flere aktører i næringslivet på banen.

Mange var svært skuffet over gårdeierne og næringsaktørene i sentrum. Det var strengt tatt småpenger det var snakk om hvis alle hadde vært innstilt på å bidra for å løse saken.

I stedet så det ut til at alle aktører i sentrum hadde gått til kollektiv ansvarsfraskrivelse for et prosjekt som hadde langt andre dimensjoner enn de rent pekuniære. Ikke minst var det det sosiale aspektet ved saken som var viktig og verdifullt. 

Lykkeligvis er floken nå løst. Vi vil gi full honnør til Sparebanken Nord-Norge, Norges Råfisklag og de andre næringsdrivende i sentrum som har laget et spleiselag sammen med kommunen.

De har gjort en viktig jobb for Tromsøs omdømme.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse