Annonse

Tanker etter høringen om Andøya vs. Evenes

Etter å ha overvært høringen om nedleggelsen av Andøya flystasjon og flyttingen til Evenes sitter man igjen med et svært blandet inntrykk.

I forkant av høringen ble vi gjort kjent med den nye regjeringsplattformen hvor Venstre i tråd med SP`s representantforslag fikk skrevet inn en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes

Forsvarsministeren må ha skrevet innlegget sitt før regjeringsforhandlingene. Ihvertfall ga han klart til kjenne at det Venstre hadde fått inn var fint lite å bry seg om. Han refererte til konsekvensutredningen som ingen hadde sett som var levert og de eksterne evalueringene av kostnadsdelen av denne. Han var således krystallklar: Er det ikke vesentlige avvik blir Evenes eneste kampflybase nord for Trøndelag.

Det han sier er at formuleringen i regjeringsplattformen må ses i et slikt lys. Han bekrefter på mange måter at det han har mottatt er ingen KVU i klassisk betydning. Han sier også at hans utgangspunkt er at han ikke vil og ikke ønsker å ha et sammenlikningsgrunnlag ved å inkludere dagens MPA base i en slik utredning.

Han har bestilt en mulighetsstudie hvor målet er å plassere 2 hangarer og flyoppstillingsplass for rundt 5 fly av type P8 på Evenes. Dette skal gjøres innenfor kostnadsramme på 3,5 milliarder pluss oppgradering av bygg og anlegg på 700 millioner som er kommet i tillegg etter beslutningen.

Om den eneste kampflybase i Nord-Norge innebærer at en dimensjonering for hele spekteret av luftbårne kapasiteter – kampfly, taktiske bombefly, maritime patruljefly, strategiske og taktiske transportfly, tankfly, helikoptre er det ingen som ofrer en tanke - ei heller de fagmilitære som var bisittere til ministeren. Detter er totalt underordnet til tross for alle de fagmilitære motforestillingene som kom under høringen.

Martin Kolberg spør: “Du sier dere ikke kan svare skikkelig før KVUen foreligger. Det er en tung opplysning”?

Det sier egentlig alt hva dette dreier seg om: Først vedtar man en sen høstkveld på et særdeles sviktende grunnlag – man skyver Forsvarssjefens råd foran seg som svært få ser relevansen til P8 til Evenes - deretter bestiller ansvarlig departement en konsekvensutredning, men kun for det valgte alternativet - så sørger man for at løsningen er dårlig nok slik at man er sikker på at kostnadene er iht vedtaket - deretter rapporterer man tilbake til Stortinget at en full KVU er gjennomført med en ekstern evaluering av kostnadene. På toppen av det hele sørger man for at KVUen ikke gjøres kjent for hverken komiteen eller oss andre før etter at komiteen har gitt sin innstilling og grunnlag for debatten i Stortinget. Smart? Ja i ministerens øyne helt genialt - vi andre: Tilliten til en politisk beslutningsprosess havarier!

Er det en utfordring på Evenes? Nei, alt kan gjøres billig nok og du får en løsning deretter. Deretter skal dette kvalitetssikres - ikke de operative kvalitetene, men kun de kostnadsmessige. Og svaret: Løsningen på Evenes er ikke heftet med kostnadsoverskridelser, de kostnadsmessige anslag er forsvarlig og synes realistiske.

Men så ser ministeren at mottakskapsiteten til allierte forsterkninger blir skadelidende. Den kan være at sjefen for vårt fellesoperative hovedkvarter i Bodø har hvisket noen ord i øret til Bakke Jensen. Hvor skal allierte jagerfly operere fra i en artikkel 5-situasjon? Jeg er temmelig sikker at generalen inne i fjellet utenfor Bodø ikke liker det han ser utfolde seg i korridorene i hovedstaden. Han har jo det overordnede ansvaret for alle operasjoner i nord – fredstid som i krig.

Da har statsråden fått en lysende ide. På høringen bekrefter han at en rullebane er jo som skapt for fly. Oppdagelsen var så kreativ at han måtte ha kommet på dette under høringen.

Ministeren bekreftet nå at sivile flyplasser som Bodø og Andøya vil bli vurdert som mottaks baser for allierte forsterkninger. I beslutningsgrunnlaget var det som kjent avvist da kostnadene ble for høye for å definere Andøya som beredskapsbase. Det kunne han ikke si direkte da regnestykket i så fall ville bli rokket ved.

Nå er mantraet at rullebanene på Andøya ligger der og en rullebane er som kjent bygget for fly. Og hva annet kan man nytte en slik til? Og attpå til skal jo rullebanen på Andøya videreføres. Vi overlater driften til Avinor og hvis de sier at Widerøe kan klare seg med det halve finner vi en eller annen sivil interessent. Kanskje noen vil hente fisk fra Andenes? Kan man hente fisk kan sikkert allierte forsterkninger også gå ned der – og da uten kostnader for Forsvaret. Genialt.

Vi leste jo i PWC at alternativ 2 «Andøya som beredskapsbase ble for dyrt driftsmessig» og da var det viktig å få «sanert» hele flystasjonen. Dvs etter at PWC dokumentet kom ut glemte man å unnta den stedlige representasjonen fra Etterretningstjenesten (FSTSA) i saneringen, men det var jo ikke så viktig allikevel da de er i sin natur Hemmelig og dermed usynlige. Det måtte jo de fleste skjønne.

Langtrekkende luftvern er selve trumfkortet. Ved siden av han sitter 2 offiserer som ser noe ubekvemme ut. Spesielt ubekvemme blir de når statsråden sier at langtrekkende luftvern vil være på plass spå Evenes innen 2025. De vet jo at et Patriotsystem dekker bedre regionen Ofoten fra Andøya enn Evenes. Men det er jo selvfølgelig irrelevant når alt skal til lufthavnen på Evenes. Og ha et slikt system vil koste venter vi med lenge etter at evalueringen av kostnadene av KVUen på Evenes er gjort. Ingen skal kunne rokke ved idyllen Evenes. Her skal kostnadene være iht til PWC og ikke en fordobling hvis vi skulle anskaffe et slikt LV system.

Under høringen gikk tankene tilbake til medierådgiveren til Saddam under den første Gulfkrigen som nektet at amerikanerne nærmet seg Bagdad. De fleste har anført behovet for ny taksebane på Evenes. Alle ser det, de fleste påpeker det, det ble sterkt påpekt under høringen. Selv Avinor i brev til Forsvaret har påpekt behovet for selv å oppgradere «vesentlig» eksisterende taksebane. Men, nei. Vi ser ingen grunn til å ta noe så uvesentlig inn i KVU-en. Det ble stadfestet klart og tydelig. Gjorde man det ville jo idyllen straks bli brutt. hva skal man med en ekstra rullebane på Evenes. De har en allerede - det holder. Da ville jo noen stille spørsmålet: Hva vil det koste i lys av PWC når m2 på tverrvindbanen på Andøya var stipulert til 55,000 pr m2 og Evenes 6,500. En fokus på det må unngås. Om Avinor skriftlig har påpekt at den eksisterende må oppgraderes har ingen betydning. 

Flyoperative flater tar vi i etterkant gjennom en ny KVU. Nå sørger vi å få plass til våre egne fly. Vi styrer våre baser suverent alene og allierte eller USA for den saks skyld har ingen innvirkning på våre valg. Dessuten har vi et hav av rullebaner i nord – nettopp tiltenkt fly. De kan velge Andøya ved behov. Eller Bodø som betinger at finasieringen av ny rullebane er avhengig av at Forsvaret overlater alt til senter.

Hva gjelder droner i fremtiden skal det allikevel etableres dronesenter på Andøya. Om droner og MPA er del av samme konsept spiller ingen rolle. Det er jo allikevel påpekt at det er for trangt på Evenes og hvis dronene i fremtiden havner på Andøya må jo BAF og alle støttespillere være fornøyde?

Og så flott at vi har sikkerhetsloven. Alle begrunnelser relatert til saneringen av Andøya må holdes hemmelig sa han (ministeren) i høringen. Leste vi sanering? Jo, riktig, men hvilke hemmeligheter skal skjules ved sanering. Jo, nå vet vi bedre: Andøya skal holdes i beredskap av de sivile. Da får alle vi andre håpe at dugnadsånden er stor på Andenes for å sikre landets forsvarsevne – men akkurat det vet vi.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse