Annonse
Tina Bru og Sveinung Rotevatn harselerer med partier og politikere som nå har endret syn fra da de var pådrivere for å innføre «grønne sertifikater». En slik endring av standpunkt burde i stedet avtvinge respekt, når endringen baserer seg på at tidligere vedtak viser seg å være uholdbart noen år senere, skriver Hogne Hongset. (Foto: Vidar Ruud, NTB)

Hørt om fjellregel nr 8, Tina og Sveinung?

Vi har nok av politikere som biter seg fast i det de en gang har bestemt seg for, uansett hva som skjer. Det er den typen politikere som skaper politikerforakt!

Tina Bru og Sveinung Rotevatn skriver i VG 14.10., under tittelen «Ta ansvar for egen politikk!» Ikke tilfeldig på samme dag som Stortingets Energi- og miljøkomite har høring om endringene i konsesjonssystemet for vindkraft. De aktuelle endringene skal redusere «konfliktnivået» og få ned den folkelige motstanden mot vindkraft, og dermed gjøre det lettere å få gitt nye vindkraftkonsesjoner.

At Tina Bru er svært lydhør for vindbaronenes ønsker, er ingen stor nyhet. At Sveinung Rotevatn som statsråd for miljøsaker på denne måten er med på å promotere mer nedbygging av urørt natur, bør bekymre de i Venstre som fortsatt prøver å hevde at partiet er et «miljøparti»!

Tinas og Sveinungs budskap i kronikken er dette: Politikere og partier må uansett stå ved det de har vedtatt, selv om et vedtak senere viser seg å få katastrofalt negative konsekvenser! Har partiet tidligere vært med på å åpne for konsesjoner til vindkraft, skal partiets folk på Stortinget i dag stå oppreist og forsvare dette, uansett om det viser seg at vedtaket gir negative konsekvenser som ikke ble sett da vedtaket ble gjort. Dette skal ifølge Tina og Sveinung gi tillit til politikerne våre, altså at de ikke lar seg presse av ny kunnskap i en sak!

Slik tenkte heldigvis ikke politikerne som i sin tid hadde hatt ansvaret for at DDT og thalidomid ble godkjent. Da bivirkningen ble klarlagt, ble disse stoffene forbudt. DDT, diklor-difenyl-trikloretan, er et insektmiddel som ble mye brukt, inntil det ble avslørt at midlet hadde katastrofale konsekvenser i naturen. Thalidomid ble anbefalt som kvalmedempende for gravide, inntil det ble klart at det førte til misdannelser hos fosteret.

Fjellregel nr 8 har et klart budskap: «Vend i tide, det er ingen skam å snu». Det bør derimot være stor skam knyttet til å bite seg fast i og forsvare en beslutning, når det viser seg at beslutningen ble fattet på feilaktig grunnlag. Vi kan i ettertid godt være romslige med at partiene koblet ut plan-og bygningsloven i konsesjonsprosessen, da de trodde på lobbyistene som påsto at vindkraft var nødvendig for å løse klimaproblemene. Det vet vi nå at det ikke er. Vi kan elektrifisere Norge uten mer vindkraft. Det kan du se dokumentert på motvind.org. Vi kan også godta at politikerne, også da lurt av lobbyistene, påla norske husholdninger å bidra med milliarder i subsidier til ulønnsom vindkraft. Men vi skal ikke tilgi de politikerne som ikke er villige til å snu når de negative konsekvensene nå har vist seg!

Tina og Sveinung harselerer med partier og politikere som nå har endret syn fra da de var pådrivere for å innføre «grønne sertifikater». En slik endring av standpunkt burde i stedet avtvinge respekt, når endringen baserer seg på at tidligere vedtak viser seg å være uholdbart noen år senere. Vi har nok av politikere som biter seg fast i det de en gang har bestemt seg for, uansett hva som skjer. Det er den typen politikere som skaper politikerforakt!

I debatten vises det også til at vindbaronene truer med erstatningssaker, dersom gitte konsesjoner inndras. Hva så! Hvis et vindkraftverk med konsesjon gitt for mange år siden blir stoppet, ut fra det vi nå ser og vet om konsekvensene, så er det helt greit og logisk at vi som samfunn da også må erstatte utbyggerens påløpte kostnader. Da er vi som samfunn forutsigbart.  

Vi vil ha politikere som gjør det meste riktig. Når de en gang imellom har gjort åpenbare feil, så skal vi akseptere det også.

Men forutsetningen må da være at de innrømmer feilen som ble gjort, tar konsekvensen av det og justerer kursen! Det er essensen i fjellregel nr 8! 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse