Annonse
Oddvar Nygård leser Høyres programutkast som Fanden leser Bibelen, skriver Hårek Elvenes. (Foto: Stortinget)

Høyre er et høyst levende forsvarsparti

Oddvar Nygård bruker sterke ord om Høyres nye programutkast. Kritikken skyter langt over mål og neglisjerer det faktum at forsvaret bygges opp i et omfang som man må langt tilbake til å finne parallell til. Høyre har i regjering snudd mange års nedbygging av forsvaret til oppbygging og en vesentlig bedre forsvarsevne. Men vi er ikke i mål.

Lite tyder på at Nygård har tatt seg bryet med å sette seg inn i forsvarsbudsjettene for de siste årene. Forsvarets kampkraft og reaksjonsevne bedres steg for steg. Forsvaret er i dag vesentlig bedre enn da Høyre overtok Forsvarsdepartementet i 2013. Forsvarsbudsjettene er økt betraktelig. Luftforsvaret får nye kampfly, nye maritime overvåkningsfly, nye luftovervåkningsradarer for å nevne noe. Sjøforsvaret seiler mer, spesielt i nordområdene. Besetningene er økt og fartøyene ligger ikke lenger ved kai pga. delemangel. Tre nye kystvaktfartøy er like m hjørnet og kystkorvettene oppgraderes. Hæren får nytt artilleri, øver mer, og Finnmark landforsvar reetableres med en kampbataljon i Porsanger. HV får nytt utstyr over en lav sko og øver langt mer enn tidligere. E-tjenesten opererer nå to overvåkningsfartøy mot ett tidligere og har nesten doblet budsjettet. Dette gir i sum bedre tilstedeværelse, suverenitetshevdelse, situasjonsforståelse og kampkraft.

Oppbyggingen av Forsvaret skal fortsette med uforminsket kraft de neste årene. Det fremgår også av Høyres programutkast. Oddvar Nygård leser Høyres programutkast som Fanden leser Bibelen. Det er simpelthen en tolkning av Høyres programutkast til det ugjenkjennelige når programutkastet tas til inntekt for en svak satsing på forsvaret. Satsingen på Forsvaret skal fortsette, noe også det nye programutkastet bærer bud om. Det endelige programutkastet skal for øvrig vedtas på landsmøtet neste år. Kjenner jeg landsmøtet og forsvarspartiet Høyre rett kan det ikke utelukkes påplussinger utover det som programutkastet foreslår.

Nygårds kritikk er ikke helt enkel å få tak på. Han etterlyser en formulering om Wales-vedtaket om å øke bevilgningene til 2 prosent av BNP, for deretter å avvise den som irrelevant, fordi koronapandemien kan medføre fall i BNP.

Forsvarsbudsjettet er ikke trekkspill som kan innrettes etter forbigående epidemier eller om det blåser varmt eller kaldt fra øst. Forsvarsbudsjettet skal legge til grunn den mest sannsynlige sikkerhetspolitiske situasjonen i et 20-30 års perspektiv.

Fremtiden er uviss, og verden er et mer urolig sted enn på svært lenge – her er jeg helt på linje med Nygård. Førsteutkastet til programmet viser tydelig at Høyre er bevisst Norges sikkerhetspolitiske behov og nødvendigheten av å vokte vår politiske handlefrihet fremover.  

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse