Annonse
Foto: Lofotposten

Høyre og Frp angriper distriktenes kraftinntekter

Regjeringen vil dreie fordelingen av vannkraftformuen fra distriktskommunene til staten.

Kraftbransjen og Energi Norge har i lang tid klaget på skattetrykket sammenholdt med lave kraftpriser. Grunnrenteskatten utgjør 33 % av grunnrenteinntekten, og kommer i tillegg til ordinær inntektsskatt på 25%. Inntektsskatten og grunnrenteskatten går i sin helhet inn  i statsskatten.

Finansdepartementet svarer at disse skattene virker etter hensikten og skal fastholdes, men retter i stedet søkelyset mot vertskommunenes kraftinntekter. Statssekretær Næsje varsler en endring av konsesjonsavgiftene og av eiendomsskatten på kraftanlegg.

Med dette varsler regjeringens representant nye angrep på vertskommunenes kraftinntekter. Han varsler også brudd på flere generasjoners løfter til de distrikter som har avstått sine mer og mer verdifulle naturressurser, fossefallene og elvene.

“Konsesjonsavgifter skal gi kommunene erstatning for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Det skal også gi kommunene rett til en andel av verdiskapningen som finner sted,” i følge NVE. Konsesjonsavgiften er først og fremst en erstatning  som skal stille kommunen som om inngrepet ikke fant sted, det vil si i en “null-situasjon”. Konsesjonsavgifter er altså ingen skatt, men en betaling for påførte skader og et vederlag for å bruke en naturressurs, det vil si ytelse mot ytelse. Konsesjonsavgiftene utgjør en gjennomsnittlig kostnad på 0,6 øre /KWh, . -eller 2,6% av en kraftpris på 23 øre/KWh. - Det er ganske utrolig å  hevde at dette skal utgjøre noe nevneverdig disinsentiv for videre vannkraftutbygging!

Det virker også som det har gått Finansdepartementet hus forbi at eiendomsskatt ikke er en særegen skatt på vannkraftproduksjon, men en generell skatt på fast eiendom og næringsvirksomhet. Og jo lavere kraftpriser jo lavere eiendomsskatt betaler kraftforetakene. Eiendomsskatten utgjør maksimalt 0,7% av kraftanleggets verdi.

Statssekretærens forslag er ingen omsorg for kraftbransjen eller “det grønne skiftet”, men er et angrep på de 200 distriktskommuner som har inntekter fra andres utnyttelse av deres naturressurser. Regjeringen vil dreie fordelingen av vannkraftformuen fra distriktskommunene til staten.

Dette vil på nytt gå utover kommunenes inntekter, som igjen vil gi mindre til velferd som skole,barnhage og omsorgstilbud til innbyggerne.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse