Annonse
Høyre og Frp har som mål å sentralisere alt som går an å sentralisere – også landbruket, skriver Balsfjord-ordfører Gunda Johansen. Bildet er fra Seljelvnes i samme kommune. Leserfoto: Linda Kristin Skogeng

Høyre og Frp truer landbruket i nord

Troms må også i fremtiden være en egen kvoteregion for å forhindre uforutsigbarhet og svekkelse av muligheten for langsiktighet og investeringer.

Ser i dagens Nye Troms at Høyres toppkandidater til stortingsvalget i Troms hevder at de har styrket landbruket i nord. Det er altså helt i motsetning til de konsekvenser både fagorganisasjonene og lokalpolitikere så av innholdet i Landbruksmeldingen som regjeringen la fram i vinter. Til alt hell oppnådde ikke meldingen flertall i Stortinget, men det er ingen grunn til å tro at innholdet ikke fremdeles er gjeldende politikk fra de blå-blå. Vi kan tydelig se av innholdet i meldingen hvor de vil.

Landbruksmeldingen som ble lagt ut på høring inneholdt en rekke punkter som ville ført til en kraftig svekkelse av distriktslandbruket. Meldingen fokuserte ensidig på mengde, lav pris og tilrettelegging for flytting av produksjon nærmere markedet – altså til de befolkningstette områder i landet.

For Troms ville tiltakene i meldingen hatt store konsekvenser. Troms er et fylke med utfordrende eiendomsstruktur og topografi som i utgangspunktet legger begrensede rammer for landbruket. Det er allerede utfordrende for landbruket i Troms å opprettholde produksjon og produksjonsmiljø. Troms er et typisk småbruksfylke med stor grad av kombinasjonsbruk.

Landbrukssamvirket har gjennom årtier hatt en avgjørende rolle i markedsregulering og tatt ansvar for å ta imot produksjon fra store og små produsenter i ulike deler av landet. Meldingen kommuniserte en svekking av samvirket, noe som hadde ført til en svekkelse av muligheten for å drive landbruk i hele landet.

Vi kan som eksempel ta forslag i meldingen om å endre melkekvoteregioner fra 18 til 10. Kvoteordningen er avgjørende for å balansere markedet og viktig for å skape forutsigbarhet for produsentens økonomi. Produsenter i Troms ville i liten grad kunne konkurrere i et større kvotemarked, og det ville ført til en flytting av melkeproduksjon til Nordland som ligger mye nærmere markedet. Troms må også i fremtiden være en egen kvoteregion for å forhindre uforutsigbarhet og svekkelse av muligheten for langsiktighet og investeringer.

Et annet eksempel er forslag om bortfall av mottaksplikten for geit. Troms er det største geitfylket i Norge. Regjeringa foreslo i meldinga å avvikle markedsbalanseringen for geitmelk med påfølgende bortfall av reguleringstiltak. Det var også foreslått å fjerne mottaksplikten som har som hensikt å holde oppe produksjon og gi produsentene trygghet for langsiktig avsetning. Hadde dette blitt gjeldende politikk vill det ført til nedleggelse av gårdsbruk i distriktene.

Kan kort nevne andre momenter i meldingen som avvikling av avløsertilskudd, avvikling av tidligpensjonsordning. Ordninger som er helt nødvendig for å sikre at bonden får fritid og at generasjonsskifte kan skje på et tidligere tidspunkt enn i dag. I dag er bare 17% av de som overtar gårdsbruk under 40 år. Tidligpensjonsordningen skal ha som hensikt å sikre generasjonsskifte tidligere og helst før arvtakeren har etablert seg i andre yrker.

Den sittende regjering med en landbruksminister fra Frp har altså ført en politikk som langt fra styrker det nord norske landbruket. Tvert imot vil dagens regjering fjerne en rekke distriktsvennlige ordninger og dermed svekke muligheten for å drive landbruk i hele landet.

Høyre og Frp har som mål å sentralisere alt som går an å sentralisere – også landbruket. Og det er som sagt ikke noen grunn til å tro at ikke dette vil fortsette om de får 4 nye år. En stemme til Høyre eller Frp er en stemme for nedbygging av distriktene. En stemme til Arbeiderpartiet vil sikre fortsatt aktivitet og bosetting i distriktene. Godt valg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse