Høyre og FrPs fall i nord

Dersom stortingsvalget blir avgjort med knappest mulig margin, kan Høyre og FrPs dårlige kommunikasjon med velgerne i nord, vise seg å bli tungen på vektskålen.

Helikopter-saken har blitt selve legemliggjøringen av en politisk elite i Oslo som ikke bryr seg om mennesker i distriktene.

Høyre og FrP er kraftig på defensiven i Nord-Norge. Det viser fylkesvise målinger både i Finnmark, Troms og Nordland. Få dager før stortingsvalget ligger de to regjeringspartiene an til en signifikant nedgang i hele landsdelen sett i forhold til valget i 2013.

I Finnmark blir partiene hardt straffet for sentraliseringen av statlige arbeidsplasser, nedlegging av lensmannskontorer og ikke minst tvangssammenslåingen mellom fylkeskommunene i Finnmark og Troms. Også i fiskeripolitikken er det i Finnmark mobilisert sterke motkrefter mot Høyre og Frp.

At to av statsrådene, Per Willy Amundsen og Per Sandberg, bor i Troms har ikke gitt regjeringspartiene noe løft i fylket. Hvis man skal peke på en enkeltsak som forklarer kollapsen for de to partiene i Troms, er forsvaret det mest åpenbare svaret. Flyttingen av Hærens helikoptre fra Bardufoss til Rygge i Østfold har blitt en katastrofesak, særlig for Høyre, som har blitt ansvarliggjort fordi partiet har forsvarsministeren.

Saken går rett inn til kjernen av sentrum-periferi-dimensjonen, som preger valgkampen i nord. Flyttingen av helikoptrene skjer til tross for at både Universitetssykehuset i Nord-Norge og politiets ledere i landsdelen har kommet med tydelige advarsler. Frykten er at konsekvensene for den sivile beredskapen skal bli alvorlig.

Helikopter-saken har blitt selve legemliggjøringen av en politisk elite i Oslo som ikke bryr seg om mennesker i distriktene.

Også i Nordland er forsvarssaken viktig, ikke minst i Vesterålen-regionen, som rammes av nedleggingen av Andøya flystasjon, med store følger for flere hundre mennesker og deres familier.

Selv ikke på sektorer der partiene kan vise til tydelige politiske resultater, har det noen effekt.  Når det gjelder samferdsel er Nordland en av de nasjonale vinnerne under denne regjeringen, blant annet med to nye storflyplasser i Rana og Bodø, i tillegg til store veiutbygginger.

På målingene gir det imidlertid ingen uttelling i Nordland. FrPs andremandat i Nordland er for eksempel utrygt, til tross for at statssekretær Tom Cato Karlsen fra Bodø har markert seg som en viktig ombudsmann for hjemfylket.

Hvor går velgerne i nord? Det ser ut til at de først og fremst finner veien til Senterpartiet og SV, både fra de to regjeringspartiene og fra Ap. Enkelt fortalt tyder tallene på at alle problemsakene som gjør at Høyre og FrP blir mindre i nord, gjør Sp og SV større.

Dersom stortingsvalget blir avgjort med knappest mulig margin, kan Høyre og FrPs dårlige kommunikasjon med velgerne i nord, vise seg å bli tungen på vektskålen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse