Annonse
DEBATT OM OMSORG:Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er helt nødvendig for at innbyggerne skal få et tilbud som er tilpasset deres behov, skriver Erlend Svardal Bøe og Jens Johan Hjort.

Høyre gir deg et valg

Da Arbeiderpartiet, SV og Rødt brukte sin flertallsmakt til å avvikle fritt brukervalg, gjenskapte de et klasseskille i Tromsø, mener Jens Johan Hjort og Erlend Svardal Bøe.

Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er helt nødvendig

De aller fleste av oss vil gjerne ha et ord med i laget når noen skal komme hjem til oss. Det skulle bare mangle. Hvis vi i tillegg trenger hjelp til å få dekket de mest intime behov, er ønsket om medbestemmelse desto sterkere. Det er det fritt brukervalg virkelig handler om.

Tryggheten for at man skal kunne få hjelp og omsorg når man trenger det er selve grunnstenen i velferdssamfunnet. Det er kommunens ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle innbyggerne i Tromsø når behovet oppstår. Dette ansvaret forvalter kommunen gjennomgående godt. Men kommunen klarer ikke å løse alle oppgavene alene. Derfor må kommunen spille på lag med private og frivillige aktører. 

Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er helt nødvendig for at innbyggerne skal få et tilbud som er tilpasset deres behov. Dersom tromsøværinger har flere tilbud å velge mellom, sikrer man friheten til å velge det tilbudet den enkelte mener er best. 

Arbeiderpartiet, SV og Rødt har valgt å gjøre valgfriheten for den enkelte innbygger i Tromsø mindre. Det er trist at disse partiene i kommunestyret i mai gikk inn for å avvikle fritt brukervalg i hjemmetjenesten, og med dette tromsøværingers rett til selv å bestemme hvem som skal komme hjem til dem. Det er en kald politikk. Det skal ikke være slik i vår varme og inkluderende kommune at ideologiske prinsipper og tanker skal gå foran innbyggernes livskvalitet. 

Da vi innførte fritt brukervalg i forrige kommunestyreperiode, sørget vi for at skillet mellom det offentlige og private tilbudet i hjemmetjenesten ble fjernet. Med innføring av fritt brukervalg fikk alle innbyggerne i kommunen mulighet til å benytte seg av de private leverandørene og deres kompetanse og tilbud. Da Arbeiderpartiet, SV og Rødt brukte sin flertallsmakt til å avvikle fritt brukervalg, gjenskapte de et klasseskille mellom de som kun kan benytte seg av det offentlige tilbudet og de som har råd til å kjøpe seg private hjemmetjenester. Det er kort og godt en urettferdig politikk. 

Trude Wester og Stine Harila driver begge private bedrifter som utfører helse- og omsorgstjenester på vegne av Tromsø kommune. De blir beskyldt av Arbeiderpartiet, SV og Rødt for å være «velferdsprofitører». Mennesker som «skummer fløten på fellesskapets bekostning». Det er en frekk og sårende beskyldning å få rettet mot seg. Det står i grell kontrast til det faktum at de er idealistiske og uunnværlige støttespillere for at Tromsø kommune skal kunne gi tromsøværinger de helse- og omsorgstjenester de har krav på.

En av de første sakene Høyre skal ta tak i om vi vinner valget i 2019, er å gjeninnføre fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Høyre er opptatt av menneskene, ikke systemene. Vi vil gi tromsøværinger valgfrihet og mulighet til å bestemme over egen hverdag. Vår oppgave som lokalpolitikere er ikke å ri ideologiske kjepphester inn i solnedgangen. Det er å gjøre hverdagen til tromsøværinger bedre. En god start er å la tromsøværinger få tilbake retten til å bestemme hjemme. 

Godt fritt brukervalg!

 
 
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse