Høyre akter å gjenreise Forsvaret, skriver Elvenes. Foto: Ole-Sverre Haugli, Hæren/ANB

Høyre gjenreiser Forsvaret

Vidar Eng kommer med en del uttalelser i Nordlys 1. august. Hvor han vil med uttalelsene får jeg ikke helt tak i, men det skal vel være et slags angrep på sittende regjering. Dessverre for Eng, treffer han ikke særlig godt, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes i Høyre.

Norges forsvar har hatt tunge år, med nedbygging og underfinansiering. I denne regjeringsperioden er nedbyggingen av Forsvaret stanset, og oppbyggingen er i gang. Om Høyre får fire nye år i regjering, vil denne utviklingen fortsette. Høyre akter å gjenreise Forsvaret.

 «Forsvarspolitikk kan bli viktig i høstens valg, ikke minst i forsvarsfylket Troms.» Det håper jeg inderlig. Dagens regjering har økt forsvarsbudsjettet med 19,3 prosent i inneværende periode. I og med at mesteparten av Hæren ligger i indre-Troms, har mye av dette kommet Troms, og resten av landsdelen til gode. Hæren har fått 144 nye/oppgraderte CV90-kampvogner og nye lastevogner. Heimevernets innsatsstyrker langs E6 i nord har fått nye bevæpnede feltvogner. Og nytt kampluftvern til Hæren er satt i bestilling.

Vi har konstant en ubåt på tokt i nord. Fregattene er satt i stand etter mange års med mangel på reservedeler og seiler mer i nordområdene. Utvalgte tropper i HVs innsatsstyrker får ekstra trening. Kystvakten har fått økte bevilgninger og nye kystvaktskip er under levering. Med utgangspunkt i forsvarssjefens fagmilitære råd, har vi fått en langtidsplan tilsvarende over 1100 milliarder kroner de neste 20 år. Det er planlagt en rekke nye forsvarsinvesteringer som ikke bare kommer Nord-Norge, men hele landet til gode.

Eng skriver om det store antallet offiserer i Forsvaret, og prøver å score politiske poenger. Han har forså vidt rett i at dette har vært situasjonen i mange år. Men grunnen til dette har vært gradssystemet og regelverket i Forsvaret. To likeverdige karrieresystemer for offiserer og spesialister er nå er innført og vil endre dette. I tillegg når hele 1500 av Norges 3100 høyere offiserer pensjonsalder de neste 10 årene, der mange vil bli erstattet med lavere grader/ sivile.

Påstanden om at 60 prosent av forsvarsbudsjettet går til byråkrati og administrasjon, krever en kommentar. Det betyr ikke det at resten av pengene går til byråkrati og administrasjon. Cyberforsvaret, E-tjenesten, Forsvarets Logistikkorganisasjon, Kystvakten og Redningstjenesten er operative deler av vårt forsvar. Det kan også nevnes at regjeringen bestilte en ekstern gjennomgang for å vurdere en modernisering og effektivisering av stabs- og støttestrukturen i Forsvaret. Dette muliggjør innsparinger på hele 33 milliard over de neste 20 år. Forsvarssjefen vil også bruke minst mulig penger på baser, og mest mulig på kuler og krutt. At noen baser blir lagt ned, er således etter forsvarssjefens ønske.

Å påstå at F35 passer bedre til å kjempe internasjonalt sammen med USA enn til å forsvare Norge, vil sannsynligvis ingen kampflypilot si seg enig i. F35 har en formidabel kampkraft og vil være en vesentlig del av Norges forsvar.

Norges forsvar er summen av vårt nasjonale forsvar og det NATO kan bidra med. Ubåter, maritime overvåkingsfly og F-35 kampfly er viktige bidrag til Forsvarets avskrekkende evne og til NATOs kollektive forsvarsevne. Norge er NATO i nord. NATO-medlemskapet er Norges kollektive forsikring, og det må pleies. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse