Annonse
Erlend Svardal Bøe, gruppeleder for Tromsø Høyre, svarer på kritikken i en lederartikkel i Nordlys.

Høyre jobber til det beste for Tromsøs utvikling

Hverken jeg eller Høyre er preget av en hevnkultur eller gjengjeldelse etter valgnederlaget i høst slik Nordlys hevder, skriver Erlend Svardal Bøe.

Nordlys må forstå at Høyre, som det største opposisjonspartiet, må reagere når Arbeiderpartiet bryter en av sine mest sentrale valgløfte.

Det var litt av en opplevelse å lese lederne i Nordlys og iTromsø på mandag. For mens iTromsø på lederplass stilte kritiske spørsmål til Arbeiderpartiets snuoperasjon og Røymos feilinformering fra møte med Samferdselsdepartementet, gikk Nordlys på lederplass til frontalangrep på undertegnede og Høyre, og mente at Høyre i Tromsø hadde blitt en «eksponent for en destruktiv hevnkultur som ikke er til byens beste». Det er fascinerende å se hvor ulike oppfatninger det kan være om en og samme sak.

Hverken jeg eller Høyre er preget av en hevnkultur eller gjengjeldelse etter valgnederlaget i høst slik Nordlys hevder. Høyre er helt åpenbart interessert i å finne gode politiske løsninger, og aller helst med grunnlag i bredt politisk flertall. For eksempel har Høyre stått ved og støttet Arbeiderpartiet offentlig i byggingen av Tromsøbadet til tross for massive angrep fra Nordlys om prosjektet, og vi har feiret denne tverrpolitiske enigheten sammen. Men Nordlys må også forstå at Høyre, som det største opposisjonspartiet, må reagere når Arbeiderpartiet bryter en av sine mest sentrale valgløfter og prøver å vri på historien slik at de selv skal gå fri for skyld.

Nordlys skriver at «i stedet for å invitere til samarbeid, mobiliseres Høyres regjeringsapparat til nye omkamper som setter viktige samferdselstiltak i fare». Har Nordlys fulgt med i timen? For det første var det ikke Høyre, men Arbeiderpartiet, som gikk bort fra den brede politiske enigheten som var om å gå for Håkøya-alternativet som ny Kvaløyforbindelse. Høyre har på ingen måte satt i gang noen omkamp, men vi har stått på det vi lovet velgerne før valget, i motsetning til Arbeiderpartiet som har snudd og som har vanskeligheter med å erkjenne løftebrudd. For det andre er det feil at jeg som gruppeleder ikke har villet samarbeide. Jeg har flere ganger tilbudt meg å bistå i arbeidet, men byrådsleder Kristin Røymo har sagt nei. Blant annet tilbydde jeg meg å delta på møte med Samferdselsdepartementet 14.april for å styrke argumentene opp mot egne partifeller i departementet om hvorfor det er viktig med en ny Kvaløyforbindelse. Her sa byrådslederen først ja til at jeg kunne delta, men nei kvelden før møtet. Om vi skal få realisert en ny Kvaløyforbindelse må alle gode krefter som kan bidra bli inkludert i arbeidet.

Under kommunestyremøtet i forrige uke sa byrådslederen at «det finnes ingen andre finansieringsmuligheter enn en bymiljøavtale». Høyre er enig i at vi må jobbe sammen for å få realisert en ny Kvaløyforbindelse, men da må vi være villig til å se på flere finansieringsalternativer. Vi må ha en plan for hva vi gjør om hverken Selnes-alternativet eller Håkøya-alternativet kvalifiserer seg for en bymiljøavtale. Det vil ikke være ansvarlig av oss som politikere i Tromsø å sette alt på ett kort. Da kan vi risikere at vi ender opp med ingenting og at vi må starte på nytt for å finne et finansieringsalternativ hvor staten er med. Høyre har allerede lansert flere finansieringsalternativer det kan jobbes med. For eksempel bør vi lokalt spill inn i prosessen med NTP at veien kan omklassifiseres fra fylkesvei til riksvei. Det har regjeringen åpnet for på viktige fylkesveger, noe forbindelsen til Kvaløya med sitt trafikkvolum kan kvalifisere for. Slik vil staten få ansvar for utbygging, drift og vedlikehold. Alternativt må vi også vurdere om veien kan finansieres lokalt ved hjelp av bompenger, siden dette allerede er en del av vurderingene ved en bymiljøavtale. Poenget er uansett at vi må være åpne for flere alternativer til hvordan ny Kvaløyforbindelse kan realiseres slik at vi nå kommer i mål med denne viktige samferdselsutbyggingen. Det handler om viktig beredskap for innbyggerne på Kvaløya, det handler om viktig byutvikling og det handler om hvordan vi bidrar til vekst og utvikling på en god måte i Tromsø.

Det er enkelt å forstå at mange innbyggere i Tromsø er lei av at vi politikere gang etter gang skal krangle om viktige politiske saker for kommunen vår. At det har blitt en slik polarisering i Tromsøpolitikken er ikke noe som er nytt, det har dessverre vært slik over flere år. Alle partiene i Tromsø har ansvar for at det har blitt slik. Det er greit at vi kan være politisk uenig i saker, som Høyre og Arbeiderpartiet er om hvor ny Kvaløyforbindelse skal gå, men til syvende og sist må ikke den politiske uenigheten gå utover mulighetene til å få realisert viktige prosjekter som er med å utvikle kommunen og byen vår til det beste for innbyggerne. Tromsø Høyre gikk til valg på at vi skulle intensivere arbeidet med realiseringen av ny Kvaløyforbindelse. Det er et løfte vi har gitt velgerne, og et løfte vi kommer til å stå ved uavhengig av om vi er i posisjon eller opposisjon. Høyre kommer til å jobbe for å få realisert en ny Kvaløyforbindelse uansett hvor den ender opp med å gå, men Høyre kommer ikke til å slutte å si fra når de som har fått plassert seg i førersete begår løftebrudd.

Så Nordlys: Når til og med avisene kan være uenige og ha totalt forskjellig syn på denne saken, så er det kanskje ikke så rart at politikerne også er uenige?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse