Annonse
Fisk vil ikke, på ennå mange år, passere olje i verdi gjennom ytterligere økt produksjon og salg av torsk, laks og ørret alene - men vil gradvis øke verdiskapningen betydelig gjennom helt nye og mer ukjente bioproduktområder, skriver Unge Høyres Lasse Karlsen. Foto: Cornelius Poppe, Scanpix

Høyre må si nei til petroleumsaktivitet i LoVeSe

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er av de mest unike, ressursrike og verdifulle områdene Norge har, og må forvaltes med klokskap for de kommende generasjoner. 70 prosent av fisken vi tar opp i Norskehavet og Barentshavet passerer LoVeSe i sine mest kritiske livsfaser, og en av verdens viktigste torskebestander gyter i området.

I et verst tenkelig scenario gir utslipp av olje i LoVeSe gi 80 prosent sjanse for betydelig miljøskade. I dette tilfelle vil man eksempelvis miste 30-50 prosent av rekrutteringen for en årsklasse med torsk.

Det er verre for andre fiskearter som vil rammes lang hardere. Hyse er for eksempel ti ganger mer sensitiv for oljesøl. Mens skreien rekrutterer forholdsvis jevnt fra år til år, er andre fiskearter mer avhengige av enkelte gode år, som sikrer bestanden for lang tid fremover. I tillegg er det flere andre arter som sel, hval og koraller i området som vil bli berørt. 

Fisk vil ikke, på ennå mange år, passere olje i verdi gjennom ytterligere økt produksjon og salg av torsk, laks og ørret alene, men vil gradvis øke verdiskapningen betydelig gjennom helt nye og mer ukjente bioproduktområder. 

Det finnes ingen havområder i Norge vi har mer kunnskap om i dag. Alle miljøfaglige instanser fraråder petroleumsaktivitet her, slik som Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt. Høyre setter sin stolthet i å være kunnskapspartiet, lytte til faglige råd, og føre kunnskapsbasert politikk. Vi kan da ikke se bort ifra advarslene fra noen av verdens beste fagmiljøer.

Med all den kunnskapen som finnes om området, er det vanskelig å se behovet for en konsekvensutredning. Havområdene er blant dem det er forsket mest på i norsk maritim historie. Vi har aldri på noe tidspunkt hatt mer kunnskap om et havområde. Spørsmål om leteaktivitet i et spesifikt område er til syvende og sist en politisk beslutning og et spørsmål om å vektlegge å være «føre-var».

Et flertall i styret i Vesterålen Unge Høyre mener Høyre bør sikre at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke åpnes for petroleumsaktivitet og heller satse på fornybare og grønne næringer som fiskeri, havbruk, havvind og marin biomasse produksjon.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse