Knut Skjærgård er advokat i Tromsø.

Høyre med ny politikk

Skjærgård sier nei til samisk forvaltningsområde, tiggere og flere flyktninger.

En seier til høsten for AP og de andre sosialister vil være å sette byen mange år tilbake.

Ikke uventet er Høyre i Tromsø nå på ca 20% oppslutning. Kvelden før Hjort trakk  seg som listekandidat på nominasjonsmøtet i Tromsø Høyre i februar 2015, var partiet allerede nede  på 22%. Dette var en reaksjon på den politikk som hadde vært ført, og som Hjort var den fremste eksponent for. At han personlig var populær endrer ikke på dette. 

Reaksjonen måtte komme blant Høyrevelgerne, og det var ikke overraskende. Hjort så hvor dette bar hen, og derfor ville han ha Figenschou på 1. plass.

Hvordan dette skulle redde partiet fremstår imidlertid som uklart. Hele nominasjonsmøtet endte i forvirring og folk visste ikke hva man egentlig hadde stemt over.

Mange velgere sitter nå på gjerdet. Det er derfor fortsatt håp for partiet. Da må de feil som ble gjort i denne perioden rettes opp, samt rikspolitisk; spørsmålet om søndagsåpne butikker.

Hvis man tenker tilbake på tiden før forrige valg kjørte AP hardt på at byen skulle legge seg inn i det samiske språkforvaltningsområde. Dette var ikke populært blant byens folk, for å si det mildt.

Da Høyre inntok det motsatte standpunkt, opplevde partiet en voldsom vekst, som ikke har vært sett siden Rians dager, i de dager da for øvrig Rolleiv Lind og jeg hadde vært formenn i partiet. Vi vant valg etter valg, og det ble ført en sammenhengende forståelig politikk fra Høyre.

Jens Johan Hjort ble ved siste valg vår ordførerkandidat, og han stilte seg bak partiets politikk vedrørende samisk forvaltningsområde. Vi vet alle hva som skjedde bare noen måneder etter at Høyre vant valget.

Hjort gikk plutselig inn for det samiske forvaltningsområde, uten at dette var avklart på forhånd med partiet. Hjort var på dette tidspunkt uten politisk erfaring. En rekke velgere ble lurt. Dette må nå rettes opp.

Høres nye ordførerkandidat må derfor på fritt grunnlag vurdere forholdet til det samiske språkforvaltningsområde, og de avtaler som er inngått.

Men det er også andre områder hvor Høyres politikk må gjøres forståelig og rasjonell. Dette gjelder ikke minst vår politikk overfor de importerte tiggere i byens gater. Regjeringen har latt det være opp til den enkelte kommune å bestemme om man skal tillate denne form for tigging, som oppleves ubehagelig av mange, og som er en utnyttelse av folks gavmildhet.

Av og til kan tiggingen oppleves både som pågående og ubehagelig. Denne tiggingen er ikke verdig for det rumenske romfolket. Det er en ond spiral som må brytes, og det er først og fremst de skandinaviske land som må gjøre det.

Høyres politikk vedrørende bosettingen av syriske flyktninger må også vurderes på nytt. Å bosette ca 150 flyktninger er i seg selv ikke mange, og skulle vel gå på et vis, men i tillegg kommer familiegjenforening, slik at dette tallet lett kommer opp i minst 1000 personer. Med Tromsøs’ økonomi og resursstilgang for øvrig er dette ikke økonomisk mulig, og vil føre til gettofisering.

Vi må hjelpe folk i deres nærområde og byen kunne godt satt i gang en innsamlingsaksjon og sendt om mulig hjelpearbeidere nedover. Godhetsposører for øvrig har vi ikke bruk for, og å slå politisk mynt på sin angivelige  godhet er uetisk. Høyre må generelt tenke igjennom sin innvandringspolitikk.

Til slutt: En rekke Høyrevelgere gir overfor meg uttrykk for sin forbitrelse over at Høyre fortsatt fronter saken om søndagsåpne butikker. At ikke Erna i god tid før kommunevalget dropper saken, er uforståelig. En stor del av Høyres lokale velgere vil derfor ikke stemme Høyre ved kommunevalget i Tromsø.

For øvrig er jeg stolt over det partiet allerede har klart å få til på disse 4 år, det er virkelig beundringsverdig. Det er bare å se på boligbyggingen og byrådets engasjement for næringsutvikling i byen. Det er en virketrang og optimisme i byen som andre byer må lete etter.

En seier til høsten for AP og de andre sosialister vil være å sette byen mange år tilbake.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse