Annonse

Høyre-svik på E8 mot velgerne, Tromsø, Ramfjord, nordfylket, næringslivet, alle veibrukere, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen

Frp har vunnet en stor seier for Tromsø med bompengefri E8. Dessverre ser det ut til at Høyre ødelegger den store gaven til Tromsø ved å flytte E8 til vestsida av Ramfjorden.

Vestre E8 innebærer bru over Ramfjord med delvis gjenfylling av fjorden. Den gode forbindelsen til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen blir forkastet, og de fleste får lengre kjørevei med vestre. Høyres kuvending nå ligner på lokalt politisk selvmord.

Østre E8 er gjeldende planvedtak

E8 vest ble forkastet av det borgerlige byrådet i 2011. Etter mange års protester og forsinkelser fra vegsjef Naimak ble østre stadfestet som endelig planløsning i regjeringsvedtak av Høyre og Frp i 2015. Dette har vært gjeldende planvedtak helt til nå, og det gjelder fortsatt.

Hvis Høyre nå skal forkaste gjeldende planvedtak og lage en ny planprosess, så kaster de E8 ut i en ny 3-5 års forsinkelse. Er det mulig at Høyre og regjeringen vil prøve på et slikt tapsprosjekt?

Ifølge Nordlys er en rapport fra Vegvesenet/Nye Veier fra oktober 2018 grunnlag for Høyres kuvending. Rapporten hevder at vestre E8 koster ca 500 mill mindre enn østre E8. Den inneholder mye lignende oppspinn.

Ny plan forsinker 3-5 år

Vi har sett denne rapporten og den er offentlig. Den har vært imøtegått i avisene og i mailer til dept’et. På kartet ser vi at E8 østre kombinert med Tindtunnelen fører til at planlagt E8 får avkuttet parsellen Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett. Besparelsen på E8 blir ca 900 mill kr. Dette beløpet har Vv «glemt» å trekke fra i rapporten.

Selve Tindtunnelen, dobbeltløps med 4 kjørefelt og 10,5 km, har Vegvesenet oppgitt vil koste 4,7 milliarder kr. Riktig beløp i 2018 prisnivå er 2,6 milliarder. Det baseres på detaljert kostnadsoverslag fra Rambøll Norge AS i 2012 som er indeksregulert til 2018 med offisielle anleggsindekser for tunnelbygging. Vegvesenet har bare utført en grov sjablong-beregning utifra prinsippet «tenk-på-et-tall». Overdrivelsen er på 2,1 milliarder kr.

Spekulasjoner fra Vegvesenet

Vestre E8 må eventuelt få en trase fra Laukslett via Sandvikhøyden til Tromsdalen sentrum, dvs over 15 km lengre enn Tindtunnelen m/østre E8. Denne traseen er helt uavklart og uten fastpunkter med noen antydninger om kortere tunneler omkring Sandvikhøyden og Kubergan. Traseen må fremføres langs Søndre Tromsøysundet til Tromsdalen sentrum hvor en god del av veien må bli 4-felts. Dette er ikke kalkulert.

De overdrevne kostnadene for østre E8 illustrerer feilnivået i rapporten. Ingen regjeringsbeslutning kan baseres på dette, spesielt ikke planvedtak ifølge pbl (plan- og bygningsloven). Alle planvedtak krever en holdbar planprosess og objektive rapporter, også på regjeringsnivå.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse