Annonse

Høyre-sviket på E8: Kjøreavstandene blir klart lengre med vestre trase

Østre E8 har trase Sørbotn – Fagerfjell – Ramfjordmoen – Tindtunnelen – Tomasjord. Vestre trase har Sørbotn – Hans Larsanes – Bru – sjøfylling – Leirbakken – Sandvikhøyden – Berg – Novakrysset – Tomasjord. Vestre kan avkortes med en lengre Tindtunnel Tomasjord – Leirbakken. Men Vegvesenet har i stedet antydet noen mindre tunneler i området Sandvikhøyden/Kubergan og videreføring til Tromsdalen sentrum der det blir nødvendig med 4-feltsvei i ukjent lengde og til ukjent kostnad.

Tromsdalen sentrum har ikke plass til 4-felts E8 uten ekstra tunneler og fjerning av mange eiendommer. Ved forrige plan for en kort 4-felts E8 i Tromsdalen sentrum ble ca 110 eiendommer berørt.

Trafikkfordeling

Noen hevder (bl a Nordlys og Vegvesenet) at vestre E8-trase er kortere og billigere enn østre. Det er i høyeste grad uriktig.

Trafikkfordelingen mellom E8 og Fv 91 fra nordfylket som møtes på Fagernes er omtrent 65% - 35% med dagens trafikk. Når Ullsfjordforbindelsen er fullført, så blir dette snudd til større trafikk via Fv 91 enn på E8 via Lavangsdalen.

Avstanden Sørbotn – Tromsdalen gjennom Tindtunnelen på østsida er omtrent like lang som vestsida med bru og en lengre Tindtunnel, dvs antakelig mindre enn 100 meters forskjell. Men vestsida og brua har en del stigninger opptil 6,5 % som krever høyere drivstofforbruk. Stigningene overstiger grensene for det som er normalt tillatt på Europavei.

Østre blir 4,5-5 km kortere pr tur

Trafikk til/fra Fv 91 (Breivikeidet og nordfylket) vil ved østre trase kjøre rett inn i Tindtunnelen på Ramfjordmoen. Med vestre trasevalg må de kjøre ekstra Ramfjordmoen – Leirbakken og 1,5 km lengre Tindtunnel, dvs 4,5-5 km lengre pr tur. Denne meravstanden gjelder for ca 40 % av trafikken i dag. I fremtiden gjelder det for over 50 % av E8-trafikken.

Merkjøringen kan utgjøre ca 5,0 millioner bilkm i 2025 ved 50 % trafikkandel på Fv 91, stigende til 11,7 mill bilkm i 2064. Det kan representere ca 2.500 tonn CO2 pr år i merutslipp av skadelige klimagasser. Ulykkesskadene øker også, i tillegg til at skjev bru og brattere kjørevei på vestsida øker ulykkesrisikoen. Over en 40 års analyseperiode blir det formidable beløp som blir sløst bort, alt i regi av Vegvesenet.

Høyres kuvending fra østre til vestre trasevalg påfører næringslivet og private disse ekstra kostnadene, merutslippene og ekstra ulykkene. Ved at Høyre gir etter for sosialistpartienes tidligere standpunkt for vestre, så blir E8-brukerne nå påført disse ekstra, unødvendige distansene og kostnadene. Høyre kaster vrak på innsatsen til alle Høyrefolk og andre som har gjort en stor innsats for E8 og Tindtunnelen!

Merkjøring enorme kostnader

Merkjøringen rammer for det meste all fremtidig utbygging på Breivikeidet og Ramfjordmoen, men i tillegg alle som har et transportærend til disse områdene. Her kan vi romme Tromsøs største kapasitet for utbygging de nærmeste årene.

Østre trase ligger nærmest til alle aktuelle byggeområder rundt Ramfjordmoen og Breivikeidet. Området ligger an til å bli Tromsøs største bydel. Arealet er dobbelt så stort som hele Tromsøya.

Godsterminal for jernbanen på Ramfjordmoen, og eventuelt passasjerterminal, vil ha klart større fordel av østre trase foran vestre, dvs 9-10 km tur/retur i forskjell for hver eneste transport.

Dvs at Vegvesenets rapport av oktober 2018 ikke gir noe saklig grunnlag for valg av vestre trase, men snarere motsatt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse