Annonse

Høyre-sviket på E8: Svar fra Tindtunnelstyret

 Svar til Bjørn Hansen, som skriver om E8-valget på Nordlys nettsider og papiravis.

Hele Tromsø har grunn til å være lite fornøyd med et valg av vestre trase, som vil forsinke E8 med 2-4 år, blir dyrere og med lengre kjørevei.

Østre trase har nå en vedtatt kommunedelplan og regplan, den er klar klar til å ta imot bevilgning i kommende statsbudsjett. Vestre E8 har ingen godkjente planer og må vente noen år før det kan skje. Derfor er Høyres kuvending et slag i ansiktet på hele Tromsø. Det stiller Høyre på linje med sosialistene som lenge har holdt på den dårlige vestre løsningen.

Hvis den skulle bli gjennomført, så får Tromsø et transportøkonomisk mareritt som vil hemme Tromsøs utvikling i årtier framover. Hvorfor velge dyreste og dårligste løsning bare fordi den avgåtte veisjefen la prestisje i vestre E8?

Prestisje og bløffkalkyler

Tindtunnelens planforslag med KU (konsekvensutredning) er ferdig og har ventet på behandling siden 2012. Den kan bygges på 3-4 år og planen kan behandles såsnart kommunestyret ønsker det.

Så det er helt OK å sammenligne alternativ 2 som du kaller det, dvs østre og vestre inkl Tindtunnel og hele strekningen Sørbotn – Ramfjordmoen – Tomasjord og Sørbotn – Hans Larsanes – brua – sjøfylling – Leirbakken – Tindtunnel – Tomasjord. Dette har vi beskrevet og sammenlignet i artikkel i Nordlys 3. september. (På nettsidene: «Høyresviket på E8: Vestre trase blir mye dyrere enn østre E8.»)

Avstanden på de 2 alternativene er omtrent like lang, men vestre blir klart dyrere pga bruer og sjøfylling pluss 14 % lengre Tindtunnel

Østre E8 ca 800 mill billigere enn vestre?

Vegvesenet har IKKE beregnet ditt alternativ 1 til Tromsdalen med østre og vestre. De har bare beregnet strekningen Sørbotn – Laukslett og kommer til en forskjell på ca 500 mill. Det er klart misvisende å beregne Sørbotn – Laukslett når Sørbotn – Tromsdalen er den eneste relevante strekningen for sammenligning. Derfor er Vegvesenets tall lite interessante i en saklig sammenligning.

Ved østre E8 er det ikke aktuelt å bygge Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett som kan koste ca 900 mill. Dette beløpet har Vegvesenet «glemt» å trekke ifra når de sammenligner.

Tindtunnelen til Leirbakken/vestre koster 14 % mere enn TT til Ramfjordmoen/østre, dvs ca 400 mill i forskjell. Disse 400 mill har også Vv «glemt» å hensynta. De later som om TT koster det samme i begge alternativ.

Dårlige vurderinger hos Høyre

For selve Tindtunnelen bruker Vegvesenet en fantasi-kostnad på 4,7 milliarder. Vi har detaljerte kalkyler fra Rambøll Norge AS som gir sluttsum 2,1 milliarder i 2018 prisnivå, mens Vv bare har «gjettet på et tall.» Dette viser kvaliteten på Vegvesenets vurdering i deres rapport av oktober 2018.

Den samme rapporten er ifølge Nordlys-reportasje brukt som grunnlag når Høyre i regjeringen plutselig skiftet standpunkt fra østre til vestre trase. I hele perioden 2008 – 2019 har Høyre i Tromsø holdt på østre trase, inkludert regjeringsvedtak i 2015. Nå skifter de plutselig standpunkt uten grunnlag. Da kaster de vrak på innsatsen fra mange Høyrefolk og andre som nå blir sviktet av dårlige vurderinger hos den lokale Høyre-gruppelederen Erlend Bøe.

Det er klart at ramfjordinger, tromsøfolk og Tindtunnelens støtter lar seg ikke kneble av en ung, historieløs søring i Høyre-kamuflasje. Så kampen for østre E8 fortsetter, og dermed blir E8 også mye raskere gjennomført! Og billigere med kortere kjøreavstander.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse