Annonse
Foto: Nordlys arkiv

Høyre og Troms Kraft 

Høyre ønsker å fordele fylkeskommunenes eierskap i Troms Kraft AS til kommunene. Vi mener at de kraftproduserende kommunene skal få mest fordi det er der produksjonen skjer og innbyggerne stiller areal til disposisjon. Det er en belastning for en kommune at naturressurser som vannfall legges i rør, selv om det er noe som er ønsket for å dekke behovet for elektrisitet. 

I Nordlys 18. mars skriver Senterpartiet at de vil at verdier skapt i Troms skal forbli i Troms.

Ifølge Senterpartiet skal dette sikres ved at kommunene i Troms inviteres inn på eiersiden til Troms Kraft, gjennom et holdingsselskap. Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Alle kommunene i Troms vil i denne modellen få lik eierandel, uavhengig av hvor naturressursene og kraftproduksjonen er. Høyre mener vi har en bedre modell, som sikrer de kommunene der verdiskapningen skjer på en mer rettferdig måte.

Senterpartiet understreker at det er viktig at Tromsø ikke skal eie mer enn 50 prosent av aksjene i Troms Kraft. Høyre mener også at det også er uheldig at en kommune eier 50 prosent eller mer av Troms Kraft.  Det viktigste er at eierstrukturen er riktig for selskapet, og at det sikres en stabil eierstruktur.

Det er selvsagt fullt mulig å komme utenom forkjøpsrettsproblematikken gjennom vedtekter og aksjonæravtaler. For det første er ikke dette snakk om et aksjesalg, men overføring av verdier og eierandeler fra fylkeskommunen til kommunene. For det andre vil det være uproblematisk å avtale seg bort fra forkjøpsretten i henhold til aksjelovens bestemmelser. Det er tross alt ikke en forkjøpsplikt vi snakker om, og vi er sikker på at kloke politikere i Tromsø er enig i dette prinsippet.

Når det gjelder fordeling av overskudd så fremstår modellen til Senterpartiet og samarbeidspartiene Venstre, KRF og Arbeiderpartiet meget ulogisk. Senterpartiets sier at de er mest opptatt av kommunene i konsesjonsområdet til Troms Kraft og til kraftkommunene. Da skjønner ikke Høyre hvorfor Sp sier at alle kommunene i hele Troms skal eie like mye. Det skal heller ikke deles ut utbytte, og alle kommunene skal kunne søke midler fra overskuddet som skal gå til tiltak som fremmer regional utvikling. Høyre mener at et styre utnevnt av den nye Fylkeskommunen som skal svare på disse søknadene er unødvendig byråkratisk. Vi ser for oss konflikter og dragkamper som mest sannsynlig ikke vil fremme den regionale utviklingen. Det er ikke en rettferdig fordeling av verdiene som skapes i kraftkommunene.      

Høyre mener at flertallet i Fylkestinget lar en historisk mulighet gå fra seg til å fordele aksjene til Troms Kraft til alle kommunene gjennom en fordeling ut fra tre prinsipper:

En andel til alle kommuner, en andel til kommuner basert på folketall og den største andelen til de kraftproduserende kommunene. Det vil være rettferdig, og vil ha stor forståelse i hele fylket, også i de kommunene som er inne på eiersida i Hålogaland kraft i sør- Troms og Ymber i nord- Troms.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse