Annonse
Tove Karoline Knutsen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Troms og medlem av helse- og omsorgskomiteen.

Høyres eldrepolitikk i bakevja

Aldri har vel en «reform» hatt så dårlig uttelling til en så høy pris, skriver Tove Karoline Knutsen om “fritt behandlingsvalg”.

Hvis helse- og omsorgstjenestene blir omdannet til et slags shoppingsenter hvor syke og eldre skal valse rundt som «kunder», er det de friskeste pasientene og de med sterke pårørende som trekker vinnerloddet.

Høyres Tone Wilhelmsen Trøen kommer med synspunkter på eldreomsorgen som hverken er begrunnet eller riktig. Det meste hun bringer til torgs preges av løse påstander og manglende substans. 

Først en åpenbar misforståelse fra Trøens side: jeg har aldri «rakket ned på» private aktører i velferdstjenestene, som hun påstår. Det jeg har pekt på, og som høyresida alltid forsøker å bortforklare, er det åpenbare faktum at private, kommersielle aktører går inn i omsorgssektoren fordi de vil tjene penger. Helse-og omsorgstjenestene har vist seg å være et attraktivt mål. En profilert svensk investor forklarte sin interesse for velferdssektoren med at den kjennetegnes av «lav kapitalinnsats og solid, forutsigbar profitt». Jeg har ingenting imot at folk tjener penger på sine investeringer.

Men det er ufattelig at Høyre synes det er greit at fellesskapets penger, som i sin helhet er tenkt å gå til sårbare grupper, skal havne i lommene på private eiere. Dessuten viser forskning at private kommersielle aktører hverken gir bedre eller billigere tjenester. Ideelle og offentlige drivere scorer merkbart bedre på alle viktige kvalitetsparametere. Trøen skyver pasienter og brukere foran seg, til tross for at hun vet at det norske folk slett ikke ønsker at velferdstjenestene skal være investeringsobjekt for private kommersielle krefter. Det er høyrepartiene som har opphøyd privatiseringen til et ideologisk prosjekt. Folket vil at det offentlige skal ha ansvar for helse- og velferdstjenestene, i samspill med ideelle aktører.

«Fritt behandlingsvalg»

Det er dumdristig av Tone W. Trøen å nevne den såkalte reformen «fritt behandlingsvalg». Aldri har vel et valgløfte kollapset så til de grader som denne ordningen har gjort. Før valget lovte Bent Høie at reformen skulle gjøre slutt på alle køer og eliminere behovet for helseforsikringer. Fasiten er at det motsatte har skjedd. Dessuten gir «fritt behandlingsvalg» slett ikke nye pasientrettigheter, men er først og fremst en reform som skal gjøre det enklere for private aktører å komme inn i helsesektoren.

Sannheten er at norske pasienter helt fra 2001 har hatt rett til å velge behandlingssted ved alle offentlig sykehus i hele landet og blant private aktører som har avtale med det offentlige. Denne valgmuligheten gjelder selvsagt også rus- og psykiatripasienter, selv om Tone W. Trøen påstår det motsatte. Det er forøvrig utrolig freidig av Trøen å hevde at Arbeiderpartiet har tatt til orde for at disse pasientene skal fratas denne retten fordi de er for syke til å velge. Det jeg har vist til - og det understøttes også av forskning - er at hvis helse- og omsorgstjenestene blir omdannet til et slags shoppingsenter hvor syke og eldre skal valse rundt som «kunder», er det de friskeste pasientene og de med sterke pårørende som trekker vinnerloddet. Eldre demente, de psykisk sykeste og de dårligste ruspasientene blir tapere i slikt system.

Heldigvis har svært få private aktører meldt seg til tjeneste for «fritt behandlingsvalg», begrunnet med at man tjener for lite penger. Hittil har kun litt over 90 pasienter blitt behandlet i regi av ordningen, mens regjeringen så langt har brukt rundt 40 millioner bare på administrasjon og byråkrati. Det er penger som er tatt fra de offentlige sykehusene. Aldri har vel en «reform» hatt så dårlig uttelling til en så høy pris. 

Arbeiderpartiets eldrepolitikk

Tone W. Trøen hevder at Arbeiderpartiet ikke har noen eldrepolitikk. Da vil jeg opplyse Trøen om at mens regjeringens eldresatsinger har fått det glatte lag av en lang rekke sentrale aktører, herunder Kommunenes sentralforbund og Pasient- og brukerombudene, har Arbeiderpartiet brukt opposisjonstiden godt. Vårt helseutvalg har jobbet aktivt med å legge fram en kraftfull, framtidsrettet helse- og omsorgspolitikk, med hovedsatsinger som er vedtatt av vårt landsmøte.

Arbeiderpartiet utformer nå en eldrepolitikk både for de friske seniorene og de som trenger ulike former for pleie- og omsorgstjenester. Vi ønsker å øremerke et sektortilskudd for eldreomsorgen, knyttet opp mot tydelige kvalitetskriterier som kommunene skal levere på. Kommuneøkonomien må styrkes, det må gis investeringstilskudd både til renovering og bygging av heldøgns omsorgsboliger og legges til rette for alternative boformer. Aktivitet, opplevelse og kultur må være like selvfølgelig for eldre som for yngre mennesker.

Arbeiderpartiet ønsker en «tillitsreform» i eldreomsorgen. Tone W. Trøen hevder at dette kun innebærer tillit til de ansatte og ikke til brukerne. Hun vet selvsagt bedre. Den tillitsreformen man har erfaring med i København og som både Tromsø og Oslo nå ønsker å utprøve, gir økt ansvar og tillit til de ansatte, bygger ned byråkratiet og gir brukerne sterkere innflytelse over egen hverdag. Men for å få til dette trenger vi nytenkende politikere som tar ansvar, og ikke oppstykkede, privatiserte tjenester som hverken pasienter eller brukere har bedt om.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse