Annonse
De siste årene har norske politikere ledet an i et historisk samfunnseksperiment, der barn skritt for skritt blir frarøvet retten til sin egen mor eller far. Hvis Høyre nå ikke setter foten ned, er det dramatisk og skuffende, skriver Øivind Benestad. Illustrasjon: Colourbox

Høyres hodepine: Er far overflødig? Hvem er mor?

Å lovfeste (a) at barn er en rettighet for enslige kvinner, (b) at far er overflødig, (c) at planlagt farløshet er til barns beste og (d) at barns rett til to foreldre ikke lenger gjelder, vil endre hele samfunnets forståelse av unnfangelse og foreldreskap, av fars betydning og barns grunnleggende rettigheter.

På Høyres landsmøte 6.-8. april skal partiet diskutere to viktige spørsmål:

a) Bør Høyre åpne for assistert befruktning til enslige kvinner? 
b) Bør partiet gå inn for eggdonasjon? 

Det finnes sterke grunner til at delegatene på Høyres landsmøte (og alle andre!) bør reflektere grundig over tematikken.

Assistert befruktning til enslige kvinner

1. FNs Barnekonvensjon (BK). I BK er det en krystallklar forutsetning at barn har rett til to foreldre. BK bruker derfor konsekvent begrepene «begge foreldre», «foreldrene» og «foreldre» – til sammen 38 ganger.

2. Er planlagt farløshet til barns beste? Stortinget har vedtatt at alle lover som angår barn skal være i tråd med Barnekonvensjonen og dens prinsipp om «barnets beste». Mener Høyre at det er til barns beste å vokse opp uten far, og å nekte dem kjennskap til far og hans slekt – inkludert barnets egne halvsøsken – gjennom hele oppveksten?

3. To typer farløshet. De aller fleste barn som vokser opp med enslige mødre, kjenner sin far, selv om de ikke bor sammen med ham. De er i en helt annen situasjon enn barn som blir født planlagt farløse med statens hjelp, der far er en ukjent og navnløs donor fram til barnet fyller 18 år.

4. Store ringvirkninger. Å lovfeste (a) at barn er en rettighet for enslige kvinner, (b) at far er overflødig, (c) at planlagt farløshet er til barns beste og (d) at barns rett til to foreldre ikke lenger gjelder, vil endre hele samfunnets forståelse av unnfangelse og foreldreskap, av fars betydning og barns grunnleggende rettigheter.

Eggdonasjon

5. Blodsbånd. Ved eggdonasjon brytes den genetiske forbindelsen mellom mor og barn. Mener Høyre at blodsbånd og arv, genetisk tilknytning og slektstilhørighet dypest sett er uvesentlig i et menneskes liv? 

6. Bare til kvinner med mann? Skal eggdonasjon kun være tillatt for par bestående av kvinne og mann? Hva om både mannen og kvinnen er ufruktbare? Vil paret da ha rett til både sæd og egg, såkalt «dobbeldonasjon»? Verken mor eller far vil i så fall være i genetisk slekt med barnet. I dag er dobbeldonasjon forbudt.

7. Lesbiske par og enslige kvinner. Skal også ufruktbare kvinner i lesbiske parforhold og ufruktbare enslige kvinner få rett til eggdonasjon? Begge disse gruppene vil trenge både donorsæd og donoregg, altså dobbeldonasjon. Hvis eggdonasjon og assistert befruktning for enslige kvinner blir vedtatt, henger forbudet mot dobbeldonasjon i en svært tynn tråd. Det samme gjelder forbudet mot surrogati.

Samfunnseksperiment. De siste årene har norske politikere ledet an i et historisk samfunnseksperiment, der barn skritt for skritt blir frarøvet retten til sin egen mor eller far. Hvis Høyre nå ikke setter foten ned, er det dramatisk og skuffende.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse