Annonse
Rødts Jens Ingvald Olsen mistenker Høyre og Erlend Svardal Bøe (bildet) for å ville kneble ansatte på rådhuset, til tross for at Tromsø kommune nå styres etter formannskapsmodellen og etiske regler der de ansatte oppfordres til å ytre seg i det offentlige rom. Foto: Nordlys arkiv

Høyres trange port

Vi har til og med vedtatt etiske regler der de ansatte oppfordres til å ytre seg i det offentlige rom.

Med gruppeleder Erlend Svardal Bøe i spissen har vi de siste månedene sett flere utspill fra Høyre i Tromsø der de går til dels kraftig imot at ansatte i Tromsø kommune kommer med ytringer i det offentlige rom.

Det er både overraskende og urovekkende at Høyre, nå i siste formannskapsmøte før ferien, stiller spørsmål ved byutviklingssjef Mette Mohågs rett til å skrive hva som er fagetatens oppfatning av reguleringsformål i Eidkjosen på Kvaløya, og at de ikke vil anbefale etablering av hurtigrutekai der, men at det er Prostneset i Tromsø sentrum som er regulert til passasjerknutepunkt i Tromsø.

Heldigvis avviser administrasjonssjefen Høyres ønske om å kneble byutviklingssjefen, og slår klart fast at byutviklingssjefen har ytringsfrihet.

Høyre har også fremmet privat forslag der de vil frata skoleledelsen ved Sommerlyst skole den sjølsagte retten og plikten skoleledelsen har til å lage pedagogiske ordninger som er tilpasset både den nye bygningsmassen på Sommerlyst, og til beste for undervisninga av elevene. 

Høyre ønsker tydeligvis en politiske detaljstyring av den daglige undervisninga som er helt i strid med en skoleledelses rettigheter og plikter.     

Heldigvis har vi nå ikke byråd, men formannskapsmodellen i Tromsø der det er full anledning til å ytre seg for kommunalt ansatte. Vi har til og med vedtatt etiske regler der de ansatte oppfordres til å ytre seg i det offentlige rom.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse