Annonse

Høyresviket på E8: Vestre trase blir mye dyrere enn østre E8

Regjeringens Høyre-medlemmer har ifølge Nordlys brukt en Vegvesen-rapport fra oktober 2018 til å hevde at vestre E8-trase er billigere enn østre.

Rapporten er offentlig og kjent, og den er detaljert imøtegått i media og til Samferdselsdept’et. Dessverre har hovedinformant Erlend Bøe til Høyres folk i regjeringskvartalet «glemt» å fortelle videre at rapporten er full av oppspinn som er imøtegått offentlig

I rapporten hevder Vegvesenet at vestre er ca 500 mill billigere å bygge enn østre E8. Dette hevdes uten saklig holdepunkt i virkeligheten.

Vestre E8 klart dyrere

Vegvesenets østre E8 i regplanen har trase Sørbotn – Fagerfjell – Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett. Ved tilknytning til Tindtunnelen blir strekningen Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett overflødig og skal ikke bygges. Av totalkost ca 2,3 milliarder for østre E8 kan den overflødige strekningen, inkl svindyr bru i Nordbotn koste omtrent 900 mill kr.

Disse 900 mill kr har Vegvesenet «glemt» å trekke ifra ved sammenligning østre/vestre. Så man ser enkelt at sammenligningen er et falsum. Regjeringsvedtaket i bompengeforliket bygger på dette falsumet fra Vegvesenet.

Vegvesenet sammenligner bare den innkortede delstrekningen Sørbotn – Laukslett på østre og vestre side, dvs en usaklig sammenligning hvor østre trase er 4 km lengre. Meningsfull sammenligning må omfatte hele strekningen Sørbotn – Tromsdalen på østre og vestre side.

Usaklig sammenligning

Tindtunnelen til Leirbakken og vestre trase blir 14 % lengre enn til Ramfjordmoen. Det tilsvarer ca 400 mill kr som Vegvesenet også har «oversett» å ta hensyn til.

For selve Tindtunnelen, 4-felts og dobbeltløps i 10,5 km lengde, bruker Vegvesenet et anleggsbeløp på 4,7 milliarder kr, med et helt ukjent kalkylegrunnlag. Vi har detaljert kostnadsberegning fra Rambøll Norge AS i vår konsekvensutredning fra 2012, som er oppdatert med offisielle anleggsindekser for tunnelbygging til 2,6 milliarder i 2018 prisnivå. Usaklig og ubegrunnet overdrivelse fra Vegvesenet er på 2.1 milliarder.

I kommunestyrets siste kravopplisting vedr E8 ble det presisert at kommunen krever 3-felts E8 som i Lavangsdalen. Det er oppfylt for østre trase, men ikke i kalkylene for vestre. Dette har også Vv «glemt» å ta hensyn til i sammenligningen.

Brukostnadene for 6 bruer på vestsida og hovedbrua på 880 meter er omtalt i en artikkel i iTromsø 12/12-18 «Bruprisen som er satt på vestsiden er ønsketenkning.»

Ødelegger boligarealer

Vegvesenets vestre trase fra Laukslett via Sandvikhøyden og Berg til sentrale Tromsdalen vil ødelegge store arealer som er aktuelle for boligbygging på denne strekningen, med sjørettede næringsarealer på nedsiden av nåværende E8. Denne verdien kan ikke beregnes i dag, men overstiger langt alle veikostnadene.

Vvs fremføring av vestre trase langs Søndre Tromsøysundet til sentrale Tromsdalen krever 4-felts E8 mellom Tomasjord og et punkt sør for Nova. Denne 4-felts strekningen er selvsagt heller ikke kalkulert av Vv. Det samme gjelder luftige tanker om veginnkortinger med noen korte tunneler i området Kubergan/Sandvikhøyden, som heller ikke er kalkulert.

Forrige gang 4-feltsvei i Tromsdalen sentrum ble foreslått, så ble den anslått å berøre ca 110 eiendommer. I dag blir flere korte eller lange tunneler i Tromsdalen aktuelle for å få plass til en 4-felts E8.

Høyres tilslutning til de røde partienes posisjon på vestsida går ut over næringslivet og private veibrukere i mange år framover på E8. Forræderiet må betales med rentesrenter.

Vegvesenets rapport fra oktober 2018 gir ikke noe saklig grunnlag for valg av vestre trase, men snarere tvertimot.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse