Annonse
Oljelobbyen bruker enorme pengebeløp og ressurser på å nå sine mål om å utvinne olje i de sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja, skriver artikkelforfatteren.

Høyt spill om olje i nord

Oljelobbyen marsjerer videre i nord, nå trenger Nord-Norge modige politikere som står i mot og ikke blir brikker i et spill, mener Bjørnar Nicolaisen.

Statoil kom inn i ytterste del av Lofoten med sitt Aasta Hansteen-prosjekt, men blåmandag kom da ble klart hvor lite ringvirkninger prosjektet gir oss. Stikk i strid med alle lovnadene. Vi ble lurt.

Oljeselskaper og deres interesseorganisasjoner med Norsk Olje og Gass (NOG), Petro Arctic, Senja Petro og LoVe Petro i spissen ramler med tomtønnene igjen. Målet er åpning av fiskefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) for olje og gass.

Tidsperspektivet er Stortingsvalget i 2017. Kamuflasjeordet er konsekvensutredning (KU) av LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja).

Regionpolitikernes krav om KU er forstummet, men det er kanskje ikke så rart. For det bør være rimelig forvirrende når LoVe Petro, Senja Petro og Petro Arctic uten nye og bedre argumenter stadig oftere krever LoVeSe konsekvensutredet. Hvorfor er KU av LoVeSe nå plutselig blitt så veldig mye viktigere for oljeindustrien når olje- og gassprisene er i fritt fall og Europa ikke er villig til å betale prisen det egentlig koster for norsk gass? Og hvordan løser så oljeselskapene disse utfordringene?

Bak kulissene

Kostnader på alle plan kuttes og miljøkravene for arktis senkes. Vi ser at billige utenlandske aktører får kontrakter og jobbene, og bare dersom det er hensiktsmessig vinner norske bedrifter fram - gjerne i sørvest hvor posisjonerte og kriserammede bedrifter nærmest står i kø og skriker etter oppdrag.

Samtidig samarbeider oljeselskapene om utbyggingsprosjekter og lønnsomhet beregnes utfra «samlede vurderinger». 

Politikere i nord bør antakelig være mer oppmerksomme enn tidligere på hvilket spill som nå foregår bak kulissene. Det brukes enorme ressurser på å nå målene, men strategier og egentlige mål “displayes” ikke i mediene. Det er vi som må dekode det de ikke sier.

Ingen lønnsomhet i nord

Nordland fylke lot Statoil få komme inn i ytterste del av Lofoten med sitt Aasta Hansteen-prosjekt, men blåmandag kom fort da det etter kort tid ble klart hvor lite ringvirkninger prosjektet gir oss. Stikk i strid med alle lovnadene. Vi ble lurt. Oljen skal bøyelastes og gassen fraktes til Møre gjennom rørgata Polarled (= Nordled).

Når krisen nå er over oss bør det derfor være ganske lett å forutsi hva som er Statoils og andre oljeselskapers store og våte drøm; forlengelse av Polarled fra Aasta Hansteen opp til Barentshavet - gjennom LoVeSe.

Bare slik kan mange og små olje- og gassforekomster langs rørgata gjøre utbygginger i nord lønnsomme. Gassen skal sørover og oljen skal bøyelastes. Hva med Melkøya da?

Da passer det selvsagt veldig godt for Statoil og andre oljeaktører i sør at lokale medspillere i nord som Petro Arctic, Senja Petro og LoVe Petro lager støy i mediene og vil ha KU i LoVeSe med det gamle hakket i plata – kunnskaper, arbeidsplasser og «utvikling».

Det blir ny debatt og fokus tas bort fra sakens kjerne mens det lobbyeres intenst på fylkesplan og sentralt. For desperasjonen brer om seg og tallenes tale er klar. Ingen prosjekter i nord er lønnsomme uten at man får åpnet LoVeSe.

Nyttige idioter?

Begrepet nyttige idioter ble lansert om politikere i forbindelse med trålerkonsesjoner og leveringsbetingelser. Når oljeselskapenes utbyggingsplaner ikke lenger er troverdige før vedtak er fattet, så skapes det flere slike.

Selv om krav om KU i LoVeSe repeteres i det uendelige så skjønner vel de fleste av oss nå at det i alle fall ikke handler om manglende kunnskaper slik de påstår. Kjell Giæver og Ørjan Robertsen m. fl. ser kanskje for enkelte ut til å være framsynte samfunnsbyggere, men det er det lite som tyder på at de forstår særlig mye av det spillet de brukes som brikker i.

For dersom det i ettertid likevel skulle vise seg at oljeselskapenes forlengede armer i nord med vitende og vilje var med på å slukke lys i vår kjære landsdel, når de gikk inn for å åpne LoVeSe for olje/gass, så vil deres ettermæle ikke være samfunnsbyggere. Og det vil kunne bli bli fatalt for de mange bedriftene som Petro Arctic, Senja Petro og LoVe Petro påstår å representere.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse