Det finnes ingen annen løsning enn å ta kunstfagene ut av UiT og opprette Norges Arktiske Kunstuniversitet (The Norwegian Arctic University of the Arts) eller kanskje Top of the World University of the Arts, skriver Håkon Stødle. Bildet viser Harald Wårviks Tonesøyle ved Musikkonservatoriet. Foto: Kjell Ove Storvik / KORO

HSL vil legge ned Musikkonservatoriet og Kunstakademiet

Jeg hadde ikke i min villeste fantasi tenkt at kunnskapsløsheten om utøvende kunstfag i HSLs ledelse og styrende organer var så fundamental.

Det er verre enn jeg hadde forestilt meg. I høringsuttalelsen fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) skriver fakultetet:

Etter fakultetets mening er forutsetningene for en god og samlet integrasjon knyttet til en sammenslåing av HSL og Kunstfak langt dårligere nå enn det var for et år siden.

Dette antagelig basert på fakultetets erfaring med integrering av Institutt for barnevern og sosialt arbeid og Institutt for reiseliv og nordlige studier som ble lagt til HSL i UiT-styrets vedtak i juni 2017. Dette har vært en krevende periode for HSL som skriver videre:

En ny periode hvor integrering av nye fagmiljø blir hovedfokuset er ikke ønskelig.

Det forstår jeg som at HSL egentlig ikke ønsker kunstfagene velkommen som det de er og kommer så med den oppsiktsvekkende uttalelsen:

Dersom universitetsstyret likevel velger å legge Det kunstfaglige fakultet til HSL-fakultetet, så mener fakultetet at en forutsetning for at dette skal lykkes er at det må være snakk om en reell sammenslåing/integrasjon, der en ser på mulighetene for bedre ressursutnyttelse ikke bare på administrativ side, men også på faglig side. Konkret innebærer dette at de to instituttene ved Kunstfak ikke bør «flyttes på rot» inn som nye institutt på HSL-fakultetet. For å ha muligheten til å unngå dupliseringer av studietilbud, og styrke den samlede faglige aktiviteten bør ulike fagmiljøer/fagområder som i dag er på Kunstfak ses inn mot eksisterende institutt ved dagens HSL- fakultet. Eksempler på slike fagområder kan være landskapsarkitektur og forfatterstudiet.

Dette kan bare bety én ting: oppsplitting og nedlegging av Musikkonservatoriet og Kunstakademiet. Da er tiden for et Musikkonservatorium og et Kunstakademi i Nord-Norge over. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi tenkt at kunnskapsløsheten om utøvende kunstfag i HSLs ledelse og styrende organer var så fundamental.

Jeg som i sin tid ønsket å innlemme kunstfagene i UiT og jobbet hardt for det, oppfattet at UiT ønsket kunstfagene velkommen og ville styrke dem, men ser nu at nuværende styrende organ på UiT kan komme til å gjøre det motsatte.

Kan virkelig rektoratet og UiTs styre gå med på dette?

Finnes det noen annen løsning på dette enn fortsatt å verne om og styrke kunstfagene i et eget fakultet, akademi, senter eller school, slik UiTs styre i 2009 gjorde vedtak om?

Nei, det finnes ingen annen løsning enn å ta kunstfagene ut av UiT og opprette Norges Arktiske Kunstuniversitet (The Norwegian Arctic University of the Arts) eller kanskje Top of the World University of the Arts.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse