Annonse
KAMP OM PENGENE: "Havboka", som hadde premiere I 2018, er en av forestillingene ved HT de siste årene som har fått gode anmeldelser. (Foto: Marius Fiskum/Hålogaland Teater)

Fremtiden for en nordnorsk teaterkjempe er i fare

Mener regjeringen at alle nasjonale kulturinstitusjoner skal ligge i Oslo?

Kulturdepartementet foreslår å overføre mesteparten av Hålogaland Teater sin bevilgning til den nye regionen Troms og Finnmark. Det betyr at finansieringen av HT havner i samme pott som hurtigbåtruter og videregående skoler. Det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg hvem som vil tape en slik konkurranse. HT risikerer betydelige kutt når teatret må prioriteres opp mot de øvrige oppgavene i et underfinansiert fylke som Troms og Finnmark.

Hvis det skulle skje, kan ikke HT produsere teater på høyt profesjonelt nivå. Vi vil heller ikke få se skuespillerne på turné i Nord-Norge. Det er dyrt med turnevirksomhet i landsdelen, med lange avstander og spredt befolkning.

Konsekvensen kan bli at befolkningen i Nord-Norge mister tilgangen til sitt viktigste profesjonelle teatertilbud. I verste fall må vi tilbake til den tiden da nordlendingene måtte til Oslo eller Bergen for å se «ordentlig» teater.

Norge har over tid bygget opp et likeverdig kulturtilbud i hele landet. Derfor har fellesskapet investert i en nasjonal kulturinstitusjon i Tromsø, som også var Norges første regionteater. Det har vært en stor suksess, og i dag er HT en sentral nordnorsk identitetsmarkør.

Det kan virke som om kulturministeren mener vi kun bør ha to nasjonale teatre i Norge: Nationaltheatret og Den Nationale Scene i Bergen. Dette ser nå ut til å ha blitt et vilkårlig premiss i organiseringen av teater-Norge, uten at det er tilstrekkelig begrunnet.

Tankegangen ser ut til å være at det kun er i Oslo og Bergen det skal være nasjonale kulturinstitusjoner. Det til tross for at HT har en funksjon som i aller høyeste grad er et nasjonalt anliggende.

Og til slutt: Det bør veie tungt at HTs hovedeier, Troms og Finnmark fylke, har vært tydelige på at de ikke ønsker å overta finansieringen av HT. De ser at det vil bli umulig å opprettholde dagens teater-tilbud med den nye modellen, og mener det er best for publikum i landsdelen at staten beholder hovedansvaret.

Den grove nedvurderingen av Hålogaland Teater ser ut til å være regjeringens regionreform i konsentrert form.  Alt virker dårlig planlagt, uten lokal forankring og splitt og hersk som kompass. Da kan krefter i Oslo benytte kaoset til å gi fra seg det man helst vil bli kvitt, men beholde makten selv.

Når kulturminister Trine Skei Grande kommer til Tromsø på filmfestival neste uke, bør hun benytte anledningen til å slå fast at HT skal sikres rammevilkår som del av vår nasjonale kulturpolitikk. Hun bør garantere en forutsigbar finansiering som sikrer høy kunstnerisk kvalitet.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse