Annonse
OMSTRIDT MAKTSPILL: Den nye sametingspresidenten Vibeke Larsen fra Arbeiderpartiet har opptrådt på en måte som har utløst full krise i partiet.

Polsk riksdag i Karasjok

Sametinget er det nærmeste vi kommer polsk riksdag her i landet.

Det handler om makt og posisjoner.

Den nye sametingspresidenten Vibeke Larsen har ødelagt valgkampen for Arbeiderpartiet, samtidig som hun har sendt en torpedo inn i Sametingets troverdighet og anseelse.

Maktovertakelsen og det uverdige politiske spillet på Sametinget denne uka har nå endt i kaos. Prisen for Arbeiderpartiet er høy. Fredag trakk en gråtkvalt Helga Pedersen seg som Arbeiderpartiets presidentkandidat i protest mot at Vibeke Larsen har ødelagt valgkampen for henne. Larsen har handlet i strid med alle råd fra Pedersen. Samepolitisk befinner Ap seg nå på nullpunktet.

I tillegg kommer prisen for tapt omdømme. Det forsterkes av at maktspillet på Sametinget kan komme til å koste hele 1,8 millioner kroner i etterlønn til sametingsrådet, plenumsleder og rådgivere.

Summen inkluderer etterlønn i tre måneder, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift til de som nå har blitt kastet av den nye presidenten.

Og i oktober, når Vibeke Larsen og hennes nye mannskap trolig må fratre, må Sametinget ut med en tilsvarende sum nok en gang, fordi spill har blitt viktigere enn politikkens innhold.

Det er all grunn å merke seg at dette skjer i en situasjon der Sametingets egne politikere har gjort det til en hovedsak å protestere mot manglende bevilgninger til viktige samiske formål over Statsbudsjettet.

Nærmere 4 millioner til etterlønn for å finansiere to maktskifter i Karasjok, i løpet av åtte måneder, er i seg selv et solid bidrag til å undergrave Sametingets omdømme.

Arbeiderpartiets gruppe på Sametinget har vunnet makten, men har tapt all ære. Måten maktovertakelsen skjedde på, kan vise seg å bli helt ødeleggende for partiets samepolitiske posisjon.

Den erfarne kommentatoren i NRK Sapmi, Nils Johan Heatta, har helt rett når han beskriver Aps opptreden som et panikkartet politisk spill. Heatta har påpekt at ingen forstår hva uenigheten om budsjettet har bestått i, og i kroner og øre er det jo bare fem millioner kroner som skiller de ulike budsjettalternativene.

I Arbeiderpartiets nasjonale ledelse er det sjokk og vantro over Vibeke Larsens strategi. Hun og hennes nærmeste rådgivere har handlet på egenhånd, uten forankring i den øvrige partiorganisasjonen, og har i tillegg avvist alle råd som kunne hindre hennes vei til makttoppen.

Vibeke Larsen var Aps presidentkandidat i 2013, men tapte mot Aili Keskitalo. Da Ap for få uker siden utpekte ny presidentkandidat foran valget i 2017, tapte Larsen kampen internt i eget parti. Helga Pedersen ble nominert.

Nå har Vibeke Larsen tatt hevn på både Keskitalo og Pedersen, de to kvinnene som har stått i veien for henne. Hun får innfridd sitt eget maktbegjær og sin drøm om å bli samenes president. 

Det er et takk for sist med smell i fra Larsen: Kuppet mot Aili Keskitalo og Norske Samers Riksforbund har foregått på en måte som la Helga Pedersens valgkamp i grus før den hadde startet. I flere dager hadde Pedersen advart mot å overta makten nå, uten å bli lyttet til.

En rasende Helga Pedersen innså at det ikke ville være mulig å redde stumpene, selv ikke gjennom et oppgjør med Larsen i full offentlighet. Derfor trekker hun nå den eneste fornuftige konklusjonen, og sier fra om at hun ikke lengre er Aps presidentkandidat.

Det er ingen logikk i å gå inn i et nytt mindretallsråd med 16 av 39 representanter bak seg, og uten en samarbeidsavtale med andre partier. Og hva Ap kan ha å tjene på å danne sametingsråd sammen med Høyre, er helt ubegripelig for de fleste.

Dette handlet først og fremst om enkeltpersoners behov for makt og posisjoner.

Et tilleggsmoment er historikken til Ap i Sametinget. Det har lenge vært en konflikt mellom de som mener Same-Ap kun skal representere samene og benytte Sametinget som den hovedpolitiske kanalen, og de som istedet mener Same-Ap mer avgrenset representerer Ap i Sametinget og hvor partiet skal være den hovedpolitiske kanalen. Helga Pedersen står i den siste tradisjonen, Larsen i den første.

Sametinget er en skjør konstruksjon, et parlament som sliter med legimitet, ikke minst i den samiske befolkningen. De fleste samer har et perifert forhold i institusjonen, og mange ser på parlamentet som en symbolsk lekestue uten reell innflytelse. Av de om lag 15.000 stemmeberettigete i valgmanntallet, er det kun 2/3-deler som avgir stemme.

Den nye presidenten Vibeke Larsen har levert et solid bidrag til en massiv svekkelse av Sametingets troverdighet og anseelse. For det samiske samfunnet er det en ulykke med politikere som opptrer på en slik måte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse