Annonse
Tida for velferdsreformer er ikke over, slik Høyre påstår. På hundreårsdagen for arbeiderbevegelsens første store seier kan det være greit å reflektere over hvordan det moderne Norge ble bygd stein på stein. Men for Arbeiderpartiet vil arbeidet for å sikre alle like muligheter aldri ta slutt, skriver AP-nestleder Bjørnar Skjæran fra Nordland. Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet

Hurra for 8-timersdagen - arbeiderbevegelsens første store seier!

I disse dager er det 100 år siden åttetimersdagen ble lovfestet i Norge. Det bør feires! Mens feriesakene pakkes for ei ukes camping ved Bottenviken, slår det meg at ferie og regulert arbeidstid er noe alle burde ha rett til, men som ikke har kommet av seg selv. På hundreårsdagen for den første store seieren kjenner jeg meg ekstra stolt over å tilhøre arbeiderbevegelsen - folkebevegelsen som løftet Norge fra et klassedelt fattigsamfunn til verdens beste velferdssamfunn.

Arbeiderbevegelsen har alltid kjempet for verdige arbeidsforhold, ei lønn å leve av og skille mellom arbeid og fritid. 8 timer arbeid - 8 timer fritid - 8 timer hvile er rammer vi i dag tar for gitt, men som det tok tid å kjempe fram. Motstanderne? Alltid de samme. De som i dag sier vi ikke har råd til nye reformer, og som notorisk har stemt mot de reformene som har skapt verdens beste velferdssamfunn. Høyresiden i norsk politikk er gjenkjennelige når det kommer til avstemning i stortinget, uansett hvor mye de pynter på språket sitt. Og med høyreregjering i landet øker forskjellene igjen, og viktige tjenester privatiseres og sentraliseres.

Den norske arbeiderbevegelsen vant ut over våren for hundre år siden fram med våre krav, og de borgerlige partiene og arbeidsgiverne kapitulerte. Loven som sikret åttetimersdagen ble sanksjonert av kongen den 11. juli 1919, og trådte i kraft den 1. januar 1920. Men historien om det moderne Norge begynte ikke her.

21. august 1887 gikk fagforeninger sammen og stiftet Arbeiderpartiet. Bakgrunnen var at den voksende arbeiderbevegelsen innså at kampen for et bedre samfunn ikke kunne vinnes bare på arbeidsplassene - man måtte også inn på den partipolitiske arenaen. Arbeiderpartiets første program hadde bare fire punkter:

  • Alminnelig stemmerett
  • Lovfestet normalarbeidsdag
  • Direkte skatt
  • Retten til å streike

Et historisk tilbakeblikk sier egentlig ikke noe om framtida. Men det sier likevel mye. Lista over Arbeiderpartiets seire er lang, og mange av dem har vi vunnet sammen med andre. Men igjen - høyresiden har alltid kjempet imot:

- 1919: 48 timers arbeidsuke (8 timersdagen)

- 1935: Arbeidsmiljøloven

- 1938: Alderstrygden og arbeidsledighetstrygden

- 1938: Skoleloven som ga alle rett på skolegang

- 1938: 9 dagers ferien.

- 1946: Barnetrygden

- 1947: Statens lånekasse for ungdom

- 1947: 3 ukers ferie

- 1961: Uføretrygd og attføringshjelp

- 1964: 4 ukers ferie

- 1966: Folketrygden som ga alle rett på pensjon.

- 1969: Lov om 9 årig skole

- 1972: Lovfestet rett for ansatte til å sitte i bedriftsstyret.

- 1972: Opprettelsen av Statoil

- 1976: 40 timers arbeidsuke

- 1977: Arbeidsmiljøloven

- 1978: Sykelønnsordningen, rett på 100% lønn ved sykdom.

- 1978: Likestillingsloven og lov om selvbestemt abort.

- 1981: Første kvinnelige statsminister

- 1990-tallet: Foreldrepermisjonen utvidet til 1 år.

- 1993: Far fikk for egen kvote og rett på permisjon.

- 1994: Lovfestet rett til videregående opplæring

- 1994: Blå resept innført

- 2007: Gratis frukt i skolen. Opphevet den 12.06.2014.

- 2009: Gratis skolebøker til alle

- 2005-2013: Full barnehagedekning

Vår overskrift foran høstens kommunevalg er 2019-versjonen av den samme jobben.

At vi gjennom å bygge enda sterkere fellesskap gir alle muligheter til det de fleste tar for gitt:

  • At alle ungene får mat på bordet om morgenen. Arbeiderpartiet vil innføre gratis skolemat, mens høyresiden er mot.
  • At voksne har fast arbeid og full jobb. I Arbeiderpartikommunene skal faste, hele stillinger være hovedregelen. Slaget om det seriøse arbeidslivet står i kommune- og fylkestingsvalget så lenge landet har høyreregjering.
  • At folk og familier har ei lønn å leve av. Arbeiderpartiet vil forsterke kampen mot sosial dumping, mens regjeringen lar den negative utviklingen fortsette.
  • At alle får rett til pensjon fra første krone. Fagbevegelsen har bedt oss ordne opp i det. Det skal vi gjøre så fort det er mulig å skaffe et annet flertall på stortinget.
  • At tennene blir en del av kroppen i politisk forstand. Det skal ikke synes på smilet ditt om du er født med ei sølvskje i munnen eller ikke. Arbeiderpartiet vil fortsette utbyggingen av gratis tannhelse, noe vi også gjorde da vi sist satt i regjering. Under høyreregjeringen er dette stoppet opp.

Tida for velferdsreformer er ikke over, slik Høyre påstår. På hundreårsdagen for arbeiderbevegelsens første store seier kan det være greit å reflektere over hvordan det moderne Norge ble bygd stein på stein. Men for Arbeiderpartiet vil arbeidet for å sikre alle like muligheter aldri ta slutt.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse