Annonse
Fra 2021 vil minst tre av skipene som har gått i ren rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes begynne å seile ekspedisjonscruise, både langs norskekysten og i internasjonale farvann. Vi har ikke bestemt oss for hva slags flagg disse skipene skal ha. Men skulle det bli NIS eller et annet internasjonalt register, vil vi fortsatt ha norske offiserer om bord – og langt flere enn det som er vanlig på NIS-registrerte skip, skriver kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten. (Foto: Guttorm Pedersen, Nordlys)

Hurtigruten fortsetter med norsk flagg på ruten Bergen - Kirkenes

Hurtigruten er i dag en av Norges største maritime arbeidsgivere. Det skal vi fortsatt være. Hurtigrutens skip som seiler i rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes skal fortsatt ha norsk flagg og norsk bemanning – slik de har hatt siden starten i 1893.

I Norge er Hurtigruten mest kjent for nettopp ruten mellom Bergen og Kirkenes. Samtidig er  selskapet så mye mer enn det. Vi er i dag verdens største ekspedisjonscruise-aktør. Bare i 2019 er skipene våre innom over 200 reisemål i mer enn 30 forskjellige land. 

Hurtigruten er et norsk selskap med tradisjoner mer enn 125 år tilbake. Vi er også Norges største maritime lærlingebedrift, med 160 lærlinger om bord på våre 11 skip, som i dag går i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes.

Dette er viktig for oss. Vi trenger dyktige norske sjøfolk. Den norske maritime kompetansen er i verdensklasse, og derfor vil vi ha norske sjøfolk både norskekysten og i internasjonale farvann.

Ingen settes på land

Dagens avtale med staten om å drifte rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes, erstattes av en ny avtale i 2021. Etter en anbudskonkurranse har Samferdselsdepartementet bestemt at denne trafikken fra 2021 skal drives av to ulike selskaper. Hurtigruten skal drive sju av 11 skip. Hurtigrutens sju skip i rutetrafikken skal bemannes av norske sjøfolk og seile på norsk flagg (NOR), akkurat som i dag.

Siden fire av Hurtigrutens skip må ut av avtalen, har departementet bestemt at de ansatte fra disse skipene skal flyttes over til Havila Kystruten, som fikk kontrakt på fire skip. Dette skjer gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse.

Det blir derfor ingen overtallige som vil stå uten jobb når den nye avtalen trer i kraft. Hurtigruten setter ingen på land. Men våre ansatte på de fire skipene som går ut av avtalen, får ny arbeidsgiver.

Verdens største

I Norge er Hurtigruten mest kjent for nettopp ruten mellom Bergen og Kirkenes. Samtidig er  selskapet så mye mer enn det. Vi er i dag verdens største ekspedisjonscruise-aktør. Bare i 2019 er skipene våre innom over 200 reisemål i mer enn 30 forskjellige land. 

Cruisevirksomhet i internasjonale og norske farvann er ikke nytt for oss. Allerede i 1896 gjennomførte vi faste seilinger til Svalbard.  På begynnelsen av 2000-tallet begynte vi med seilinger til Antarktis. Og i 2007 sto Hurtigrutens første spesialbygde ekspedisjonsskip ferdig; MS Fram.

Skipene som ikke seiler i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes, har vært registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Det er et norsk flagg, og skipene har norske offiserer og internasjonal bemanning om bord. De aller fleste offiserene har erfaring fra en av verdens mest utfordrende kystlinjer: Ruten mellom Bergen og Kirkenes. 

Hurtigrutens ekspedisjonscruiseskip drives i direkte, knalltøff konkurranse med gigantselskaper som allerede har et helt annet kostnadsnivå enn vårt. Det gjelder på norskekysten, og på destinasjoner i ute i verden som Canada, Alaska, Sør-Amerika og Antarktis. En tredjedel av alle cruiseskip i verden besøker norskekysten, hvert år. Dette er globale giganter som opererer med helt andre lønns- og arbeidsvilkår enn det vi gjør for vårt mannskap. Alternativet til våre ekspedisjonsseilinger på norskekysten, er å overlate markedet helt til de utenlandske cruiseaktørene.

Ingen sosial dumping

Når Samferdselsdepartementet har gitt et annet selskap deler av kontrakten på Kystruten Bergen - Kirkenes, får vi ikke lenger lov å bruke fire av skipene våre til ren rutetrafikk. Det betyr at fra 2021 vil minst tre av disse skipene begynne å seile ekspedisjonscruise, både langs norskekysten og i internasjonale farvann.

Vi har ikke bestemt oss for hva slags flagg disse skipene skal ha. Men skulle det bli NIS eller et annet internasjonalt register, vil vi fortsatt ha norske offiserer om bord – og langt flere enn det som er vanlig på NIS-registrerte skip.

Skipene vil i tillegg ha en internasjonal bemanning – som i dag. De ansatte vil jobbe på avtaler som er fremforhandlet av internasjonale fagforeninger – som i dag. Og de vil ha bedre lønns- og arbeidsbetingelser enn hva som er standard i resten av bransjen – akkurat som i dag.

Når det hevdes at Hurtigruten driver med sosial dumping, er det feil. Vi er en ansvarlig arbeidsgiver, og vi vil alltid være det. Både for våre norske ansatte, og for våre ansatte fra mer enn 50 nasjoner, enten de er fra Australia, USA, Tyskland, Filippinene eller Sverige. 

Skaper milliardverdier

Hurtigruten er et norsk selskap. Vi har skapt verdier på norskekysten i mer enn hundre år. Vi og våre gjester legger årlig igjen nesten tre milliarder kroner hos lokale leverandører og samarbeidspartnere i Norge. Vi bygger verdens mest miljøvennlige cruiseskip på Kleven verft, og vi har de siste tre årene oppgradert sju skip på Fosen verft.

De neste årene skal vi vokse videre, både i Norge og utlandet. Vi skal ansette flere av bransjens dyktigste medarbeidere, både i Norge og utenlands. Fra 2021 vil vi fortsatt være en av Norges største maritime arbeidsgivere, og Norges største maritime lærlingebedrift. Vi skal forsyne Norge – og verden – med verdens fremste maritime kompetanse – også i framtiden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse