Annonse

Hurtigruten på børs igjen?

Da Hurtigruten ble solgt til de engelske investorene vanket det flere 10-talls millioner i bonus.

Hurtigruten AS ble kjøpt av det London baserte investeringsselskapet TDRCapital for ca 3 milliarder kroner i oktober 2014. Inklusiv gjeld var totalverdien på selskapet dermed 7 – 8 milliarder. Målet for det nye eierselskapet, var å ta det av børs og omstille det til lønnsomdrift, for så å selge videre med solid fortjeneste innen 3 – 5 år.  Om de har klart det, er høyst uklart. I 2015 var underskuddet på bunnlinjen rundt 400 mill til tross for at 2015 ifølge selskapets leder Daniel Skjeldam, var selskapets beste år noensinne. Tall for 2016 foreligger ikke. Det nye eierselskapet har gjennom kreativ men sikkert lovlig, finansakrobatikk i etterkant «dyttet» kostnadene ved oppkjøpet over på selskapet de kjøpte.

I august 2016 ble det kjent i Finansavisen tilfeldigvis eid av styreleder og fortsatt medeier i Hurtigruten Trygve Hegnar, at det var kjøpere til selskapet på et prisnivå på rundt 16 milliarder. Det ble aldri realisert noe salg. Mislykket salgsforsøk er trolig bakgrunnen for at dagens eiere nå forsøker å ta Hurtigruten tilbake på børs.Børsnotering kan gi dagens eiere en ny mulighet til å berge sin investering. En verdi som antydet på 16 milliarder, synes imidlertid å være rimelig luftig.

Det spørs om de finner investorer gjennom Oslo børs som tror selskapet er verdt så mye. Ikke minst fordi det er grunn til å stille spørsmål ved flere av de disposisjoner som har skjedd i selskapet de siste årene. Eksempelvis har MS Spitsbergen som ble kjøpt brukt, kostet nærmere 600 millioner inklusiv ombygging. Totalkostnadene for dette skipet ligger trolig 50 til 100 mill høyere enn det et tilsvarende nybygg med de samme kapasiteter, kan bygges for i dagens marked. Da vil en også fått et fartøy med langt lavere drivstoffkostnader. Ombyggingen av 90-tallsbåtene har etter det en erfarer, heller ikke vært en ubetinget suksess, verken økonomisk eller i markedet. Det er kontrahert nybygg ved Kleven, totalprisen er ikke kjent med antas å ligge på 1,1 – 1,2 milliarder.

Hurtigruten har hevet miljøfanen svært høyt på nybyggene, noe som utvilsomt er positivt. Blant annet fremheves det at fartøyene kan gå 30 minutter på batteridrift. Sikkert bra, men andre skipskonsept som «Atlant», nylig er presentert av GasNor og LMG Marine opererer med gassdrift og inntil 4 timer på batteri. En slik løsning ville betydd store utslippsreduksjoner blant annet ville en stor del av seilasen Bergen – Kirkenes kunne gått på strøm, resten på LNG gass.

Da Hurtigruten ble solgt til de engelske investorene vanket det flere 10-talls millioner i bonus samt gevinster på aksjeopsjoner til ledelsen i selskapet. Dersom de klarer å få opp verdiene i selskapet enda engang, til glede for dagens eiere, vil som påpekt av DN, langt større millionbeløp tilfalle de ledelsen. Det er i dette perspektiv en kanskje må se eksempelvis det press som har vært brukt mot havner og andre leverandører.

Selskapets eiere eller ledelse har neppe gjort noe ulovlig. Ergrelsen kan nok mer ligge i det forhold at de verdier som lå i merkevaren Hurtigruten, bygd opp av samfunnsengasjerte eiere og offentlige tilskudd gjennom generasjoner, er blitt til berikelse for noen få. Det er det for sent å gjøre noe med, men Stortinget kan om de ønsker det legge forholdene til rett for økt konkurranse ved neste korsvei slik at flere gis muligheter til å høste der Staten og samfunnene langs kysten har sådd og fortsatt sår.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse