Annonse
Nordlys 23. juni 2017

Hurtigruteterminal i Eidkjosen?

Et mer urealistisk forslag skal man lete lenge etter - i såvel innhold som i fremdrift.

Her står en overfor svært vanskelige adkomstforhold, altfor liten arealtilgang og en idirekte konkurranse med viktig maritim industri som slipp og Nofi. Dette vil ikke kunne bli noe annet enn en merkelig miniutgave av en havneterminal som er langt fra de visjoner Tromsø har for sin langsiktige reiselivssatsing. Og dermed ikke noe man ønsker realisert.

Når det i tillegg snakkes om byggestart i 2019 dokumenterer dette til fulle den manglende realisme i forslaget.

Byens reguleringsmyndigheter og politikere har ansvaret for at utbyggingstiltak er i samsvar med byens interesser. Vi skal derfor være glad for at vi har en byutviklingssjef som tidlig går ut og sier fra at forslaget slik det fremstår, er meget konfliktfylt og faglig sett svært krevende.

En eventuell realisering vil derfor først kunne skje etter en omstendelig og tidskrevende planprosess med stor sannsynlighet for negativ utgang.  Med dette sparer hun Hurtigruten for urealistiske forventninger og alle parter for unødig arbeide.

Dette er ikke minst viktig når vi nå ser at ledende politikere kommer med uttalelser som ukritisk synes å stille seg bak forslaget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse